Højskolekataloger 2018

Publiceret 22-11-2017

Så er Højskolekatalogerne på gaden med ændringer i forhold til form, indhold og distribution.

Nye kataloger 2018

Som bekendt udgiver vi hvert år to kataloger, der giver potentielle elever og kursister et overblik over alle de danske folkehøjskoler og deres kursusudbud.

Indhold i årets udgivelser

På baggrund af en større brugerundersøgelse og kvalitative inteviews med målgruppen, så valgte vi i 2017 at gå væk fra, at hver højskole har en helsides "annonce" med. Så kataloget med korte kurser indeholder i år beskrivelser af højskolerne - og deres kurser listes i kursusoversigter i forhold til emne-, familie-, senior- og rejsekurser. 

Som noget nyt har vi i begge kataloger valgt at skrive nogle generelle artikler om bæredygtighed, unge og fællesskaber, fællessang og fællesspisning. Artiklerne handler ikke om højskole, men om den omverden højskolerne gerne taler ind i. Artiklerne publiceres også på hojskolerne.dk.

Distribution

Begge kataloger distribueres til biblioteker, kulturhuse og diverse venteværelse, som har efterspurgt dem. Desuden står de på fremme på diverse caféer og musiksteder i hele landet, da de er distribueret via Gaffa i særlige displaykasser.

Kataloget målrettet unge med kurser fra 2 til 10 måneder er også distribueret til uddannelsesstder og studievejledere samt via Tjeck til ungdomsuddannelser.

Kampagne for kataloger og kursussøgning på hojskolerne.dk

Vi benytter hvert år de nye kataloger som anledning til at gøre særligt opmærksom på højskolerne. Både med trykte annoncer i alle landsdækkende aviser, i magasiner og på relevante digitale platforme med bannere og opslag. 

I takt med, at vi udgiver færre kataloger, da efterspørgslen årligt er nedadgående, fordi kursisterne primært anvender internettet som kilde, så øger vi samtidig den fælles online markedsføring af kurserne. I år har vi bl.a. valgt at animere forsiderne for på den måde at skabe et godt blikfang. Samtidig er der afsat flere midler til især Facebook og Google annoncering.   

Læs katalogerne

Download katalog med korte kurser (1-7 uger)

Download katalog med lange kurser (2-10 måneder)  

Bestil højskolekatalog

Skal du bruge flere kataloger?

Hvis du skal bruge mere end et katalog til fx skoler, biblioteker eller andre institutioner, kan du skrive til  kontor@ffd.dk  eller ringe til Højskolernes Hus på telefon 3336 4040 .