Ny lønregulering pr. 1. december 2017

Publiceret 29-11-2017

Statens lønsatser stiger i forbindelse med en foreløbig lønregulering, der træder i kraft 1. december 2017. Det betyder ny løntabel og indplacering for lærere, forstandere og teknisk administrativt personale på højskolerne.

Lønmæssig indplacering af lærere, forstandere og teknisk administrativt personale

Højskolepædagogisk personale indplaceres lønmæssigt ud fra statsligt fastsatte løntrin. Det samme gælder det teknisk administrative personale, hvor kontrakterne ofte henviser til et bestemt løntrin.

Den nye løntabel viser de statslige løntrin samt indplaceringen for lærere og forstandere.

Ekstraordinær regulering i 2017

Almindeligvis bliver der udarbejdet en ny løntabel hver gang, der forekommer en satsregulering. Det sker typisk pr. 1. april og evt. 1. oktober.

Som en del af overenskomstforhandlingerne i 2015 sker der en ekstraordinær regulering 1. december 2017. Moderniseringsstyrelsen har meddelt, at lønsatserne inden for statens område stiger med 1.53%.

Det betyder, at reguleringsprocenten i forhold til grundbeløb pr. 31. marts 2012 er 5,7703%.