Konference: Væredygtighed - Bæredygtighed i fremtiden

Publiceret 01-11-2017

Hvad sker der, når felterne pædagogik og bæredygtighed kobles sammen? Det er temaet for konference i Aarhus d. 30. november om pædagogik, dannelse og bæredygtighed. Du kan følge konferencen LIVE på vores sociale medier.

Højskolepædagogisk Konference III er en helt særlig mulighed for at blive klogere på, hvad der sker når felterne pædagogik og bæredygtighed kobles sammen i en debat, der spænder fra lavpraktiske diskussioner til højtflyvende visioner.  Hvad har de felter med hinanden at gøre, og hvor er de i konflikt eller kan spille sammen?

Konferencen holdes på Helnan Marselis Hotel den 30. november.

Udgangspunktet for Højskolepædagogisk Konference III er højskolernes mere end 150 års historisk erfaring med at involvere og danne mennesker. Samtidig ser vi på højskolens rolle i dag som en central aktør, der danner og inspirerer mange mennesker. Det giver nogle særlige muligheder i forhold til bæredygtighed, og heldigvis står højskolerne ikke alene med den opgave.

Konferencens oplæg og workshops vil hver især belyse hvordan bæredygtighedsspørgsmål i dag faktisk allerede formidles, på højskoler, andre uddannelser og i virksomheder. En formidling, der sker i alt lige fra Den Grønne Friskole, over Den Økologiske Produktionsskole til NNC Building.

Jeg er spændt på at se, hvad der sker i mødet mellem forskellige faggrupper og i mødet mellem forskellige personlige vinkler. Vi forventer en livlig debat, der forhåbentlig resulterer i et overblik over hvor de faglige diskussioner pædagogik og bæredygtighed står i dag og hvor vi er i praksis.

Rasmus Vincentz, Bæredygtighedskoordinator i FFD

Hvordan formidles miljøproblemerne bedst, og hvordan motiverer man og skaber grundlag for handlekraft?

Konferencen hviler på en forestilling om, at vi på tværs af institutioner, faglighed og tilgange, kan inspirere hinanden til at skabe endnu mere og bedre pædagogisk formidling omkring bæredygtighedsspørgsmål. Det vil direkte komme deltagerne på konferencen til gode, men på sigt også være til glæde for de mere end 40.000 mennesker, der hvert år besøger en højskole, og i mange andre folk i forskellige sammenhænge.

Konferencen vil give inspiration til både undervisere, forskere og erhvervsfolk om, hvordan man i det daglige kan klæde menne­sker på til at kunne træffe ansvarlige og oplyste valg og være i stand til – individuelt og i fællesskab – at handle for en bedre fremtid.