FFD modtager 8 mio. kr. til intensive læringsforløb

Publiceret 14-11-2017

I satspuljeaftalen for 2018-2021 er der afsat 8 mio. kr. til FFD’s udviklingsprojekt om intensive læringsforløb for unge uden ungdomsuddannelse. Formålet er at styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer og fremme deres muligheder for at gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

Foto: Modelfoto

Intensive læringsforløb skal forberede udsatte unge til uddannelse

Indsatsen er målrettet unge mellem 16 og 30 år, der hverken har uddannelse eller arbejde. De unge skal deltage i et almindeligt højskoleophold på 3 uger, hvor der dog lægges særlig vægt på undervisning i dansk og matematik.  Partierne bag Satspuljen har afsat 8 mio. kr. til projektet de næste 4 år, hvorefter der afsættes 2 mio. kr. årligt permanent.

Satspuljemidlerne baner vejen for nye perspektiver i højskolernes arbejde, mener generalsekretær Niels Glahn:

Højskolerne har gennem de seneste 10 år haft fokus på også at være et tilbud til de unge, der står uden uddannelse og job. Med denne bevilling får vi mulighed for at afprøve nye – mere intensive – forløb, som skal bidrage til at klæde de unge på til at komme i gang med – og gennemføre - en ungdomsuddannelse, både de gymnasiale og erhvervsrettede.

Niels Glahn, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark

De intensive læringsforløb udvikles med fokus på en kobling mellem almen dannelse, dansk og matematik. Lærere og medarbejdere, der indgår i projektet, skal deltage i et uddannelsesforløb, og derudover tilknyttes der ekstern evaluering til at vurdere udbyttet af forløbet.