Populisme i Europa

Publiceret 16-05-2017

Hvad er populisme et udtryk for og hvad ligger bag? Højskolerne gransker tendensen og inviterer til lokale borgermøder til efteråret! Meld din højskole til!

Lige nu oplever vi en stigende tillidskrise mellem politikere og vælgere i hele Europa. Politisk manipulation, populisme og styrede medier er med til at forværre denne mistillid – med demokratiske konsekvenser og polarisering i befolkningerne til følge.

Inspireret af principperne i frirumsdebatterne, ønsker højskolerne at demonstrere et alternativ til populismen, ved at afholde en række borgermøder, som tænker den demokratiske samtale på en ny måde.

Højskolerne vil derfor arrangere borgermøder, som:

  • tager Europa og flygtningekrisen seriøst.
  • finder sted i hele landet, og inviterer lokalsamfundet indenfor.
  • afprøver nye måder at tænke den demokratiske samtale på.
  • er arrangeret af højskolens elever, efter at de har fordybet sig i populismens tendenser, konsekvenser og muligheder.
  • demonstrerer at vi kan have nuancerede samtale om EU-emner - selvom det er komplekst.
  • tager sig forskelligt ud, alt efter hvad højskolen fokuserer på i forvejen.
  • er et forsvar for den frie tanke og demokratiske ånd, der ligger i højskolernes DNA.

Oplysningspakke om populisme

Med støtte fra Europanævnet, tilbyder FFD en oplysningspakke om populisme i den europæiske flygtningedebat – til brug i undervisning på højskoler. I materialet bruges flygtningedebatten i Europa som et godt eksempel på, hvordan populisme kommer til udtryk på både europæisk og nationalt plan.

Formålet med oplysningspakken er at gå i dybden med:

  1. begrebet populisme i Europa og dens tendenser, konsekvenser og muligheder,
  2. den demokratiske samtale, baseret på principperne og ideerne bag Frirummet,
  3. borgermøder, og konkrete redskaber til at eleverne kan arrangere nuancerede og løsningsorienterede borgermøder.

Tilmeld din højskole

Læs mere om tilbuddet (pdf) og meld din højskole til.