FFD får bevilling til europæiske indsatser

Publiceret 15-12-2017

FFD modtager 1,2 mio. kr. i tilskud til aktiviteter, der fremmer debat og oplysning omkring EU. Mødet mellem unge europæere og danske højskoleelever er en central del af indsatsen.

1,2 mio. kr. til debat og oplysning om EU

Ny bevilling fra Europa-Nævnet sikrer, at højskolerne kan iværksætte fire nye debat- og oplysningsindsatser omkring Europæiske tematikker i perioden 2018-2020.

I foråret 2019 afvikler højskolerne "Højskolernes Europaparlamentsvalg" i samarbejde med Altinget. Ud over selve valghandlingen vil indsatsen bestå af formidling om de europaparlamentarikere, der er på valg.

Ungdoms-Europa-møde

I forbindelse med Europa-parlamentsvalget, vil højskolerne at lave et ungdoms-Europa-møde i Danmark med unge deltagere fra hele Europa. I løbet af en uge vil de unge blive indkvarteret på 10 højskoler, forskellige steder i Danmark.

Sammen med de danske højskoleelever skal de debattere de udfordringer, EU står overfor i den kommende periode, og pege på mulige løsninger og forme budskaber til europaparlaments-kandidaterne.

Søg støtte til EU-aktivitet

For FFD betyder tilskuddet, at foreningen kan forbedre skolernes muligheder for at fremme oplysningsaktiviteter omkring det europæiske fællesskab:

Vi er glade for, at kunne fortsætte vores indsatser i europæisk sammenhæng. Bevillingen giver os mulighed for at støtte højskolerne i arbejdet med europæiske spørgsmål,

siger Ole Buck Rahbek, souchef i FFD

I den forbindelse opfordres højskolerne til at søge tilskud på op til 20.000 kr. til at udvikle og afholde større EU-debatarrangementer målrettet borgerne i lokalområderne og højskolernes elever.