Lærermødet havde dannelse på dagsordenen

Publiceret 01-08-2017

En fyldt Ryslinge Højskole dannede rammen om premieren på Lærermødet, der havde til formål at genetablere den frie og levende samtale om skolen. Det blev i den grad opfyldt, ifølge deltagerne, der blandt andre omfattede lærere, politikere, forskere og studerende.

Lærermødet bød på dannelsesdebat og højskoleånd

Bølgerne gik af og til højt, når der blev diskuteret ”Dannelse i skolen,” som var det overordnede tema på Lærermødet, der løb af stablen for første gang 3-7. juli, 2017.

Ambitionen var at genetablere det frie og levende lærermøde, hvor vi i fællesskab kan indkredse, hvad vi forstår ved dannelse, og kan diskutere, hvordan der kan skabes rum for dannelsesperspektiver i vores aktuelle skoler og uddannelser.

Foruden debatter om demokratisk dannelse, læringsmål og folkeskolens formålsparagraf, var morgensamling, fællessang og værkstedsaktiviteter en selvfølgelig del af skemaet, som ethvert højskoleophold foreskriver.

Kombinationen af faglighed og samvær som udgangspunkt for tværgående dialog mødte stor opbakning fra de fremmødte, heriblandt Alexander von Oettingen, prorektor fra UC Syd:

Det er problemstillinger, vi har diskuteret i flere 1000 år. Lærermødet er et sted, hvor man giver sig tid til at lytte, men også have det morsomt og synge sammen. Gøre andre ting end at diskutere og reflektere. Det har både en samværsdimension og en intellektuel dimension. Klassisk højskole, sagde han til Fagbladet Folkeskolen.

Alexander von Oettingen, prorektor på UC Syd. 

En vigtig platform for drøftelse af lærergerningen

Programmet for de 5 dages lærermøde indeholdt både paneldebatter, værksteder og løbende samtaler, hvor behovet for at gå i dybden med lærerfagets praksis blev tydelig. Både lærerstuderende og garvede lærere kom til orde, og formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, var ligeledes begejstret for initiativet, der gav deltagerne anledning til både at anerkende og udfordre hinanden og deres fælles praksis:

Jeg går rundt med et lille smil på hele tiden. Der er en fantastisk stemning her. Det er spændende, fordi vi møder nogle mennesker, som har noget på hjerte, og det er oplysende. Jeg beskæftiger mig med det her til daglig, men vi får nye aspekter. Jeg har fx fået nye nuancer på Grundtvig, nye nuancer på, hvad dannelse er, og hvad skolens dannelsesopgave er, udtalte han til Fagbladet Folkeskolen.

Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks Lærerforening.

Lærermødet blev arrangeret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet samt Dansk Magisterforening - Viden.