Højskolerne og Danmarks Lærerforening i samarbejde om at styrke dannelsen

Publiceret 22-09-2016

En bredt anlagt konference arrangereret af bl.a. højskolerne og Danmarks Lærerforening sætter fokus på dannelsens vilkår i dagens uddannelsestænkning. Folkeskolen kan lære af højskolernes tradition for engagement og fordybelse, siger lærernes formand, Anders Bondo Christensen.

Der udfolder sig i øjeblikket en intens og vigtig debat om dannelse og uddannelse i Danmark. De senere års omfattende og omdiskuterede folkeskole-, fremdrifts-, erhvervsskole- og gymnasiereformer viser, i hvor høj grad skole og uddannelse er udsat for øget central styring. Spørgsmålet er, hvilke pædagogiske og menneskelige konsekvenser det får, hvis skole og uddannelse primært gøres til midler i det globale kompetencekapløb om at sikre vores velfærdssamfund.

Dette spørgsmål er udgangspunktet for Højskolepædagogisk Konference II, der er arrangeret i et samarbejde mellem højskolerne, Danmarks Lærerforening og Center for Ungdomsforskning (CeFU).

"Vi har brug for at åbne uddannelserne, så vi får børn og unge i fremtidens samfund, der kan meget mere end klare sig godt i nationale tests. At åbne børnenes syn for andre mennesker, for kunst og kultur, at skabe engagement og fordybelse. Det har højskolerne en lang tradition for, men det er under pres i folkeskolen," forklarer Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening som begrundelse for, hvorfor de er gået ind i samarbejdet.

"Der er brug for, at vi arbejder på tværs i uddannelsessektoren og lader os inspirere af hinanden, fordi vi jo - forskelle til trods - i sidste ende arbejder hen imod det samme mål: Nemlig at skabe livsduelige mennesker, der bidrager til fællesskabet. Hvis det skal lykkes, er der grænser for, hvor meget instrumentalisering vores uddannelser kan bære," siger højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær.

Hvad vil vi med skolen?

Med afsæt i højskolernes tradition og pædagogik lægger konferencen op til en åben og livlig drøftelse af, hvad vi pædagogisk og politisk kan og skal stille op med vores skole og uddannelse, og om det er ønskeligt og muligt at fastholde og udvikle en pædagogisk praksis baseret på engagement, deltagelse og dannelse.

Navne på plakaten

På konferencen deltager blandt andre Uffe Elbæk, Camilla Wang, Brian Degn Mårtensson, Nadja Pass, Rasmus Willig, Gertrud Thisted Højlund, Rune Lykkeberg, Morten Hesseldahl, Anders Bondo Christensen, Noemi Katznelson, Kirsten M. Andersen, Mads Mygind, Phillip Faber, Peter C. Kjærgaard, Jeppe Læssøe, Alex Young Pedersen, Dorte Lange, Per Mouritsen, Mette Pless og fra højskolens egne rækker Lisbeth Trinskjær, Jacob Kjærsgaard Mortensen, Nana Gerstrøm Alsted, Ole Toftdal, Simon Axø, Jan Lundum, Simon Finnerup og Malthe Ibsen Sørensen.

Konferencen vil veksle mellem oplæg, debatter og workshops og henvender sig både til praktikere, forskere og studerende.

Tid og sted

Konferencen finder sted den 28. september kl. 9-16 i DGI-Byen i København.