Bestyrelsen konstitueret

Publiceret 20-09-2016

Den nysammensatte bestyrelse holdt sit første møde d. 18. august, hvor den bl.a. konstituerede sig og lagde op til en proces for udarbejdelse af en ny foreningsstrategi for den nuværende, der udløber i 2017.

Udvalg

Bestyrelsen besluttede at organisere sig med nedenstående udvalg, hvoraf de to (Internationalt og Pædagogisk udvalg) vil være åbne for ekstern deltagelse.

Internationalt udvalg har de sidste 2 år også haft ekstern repræsentation, og det har fungeret så godt, at man nu vil forsøge sig med en lignende sammensætning for Pædagogisk Udvalg.

Vi opfordrer derfor til, at forstandere og lærere overvejer at melde sig til et af de to udvalg. Der er møde ca. 4 gange årligt, og ideen er, at man på disse møder kan komme med input og bemærkninger til både igangværende og kommende arbejde og politik på felterne.

Man kan kontakte Niels Glahn for at tilmelde sig/høre mere.

Konstituering

Næstformand:  Jakob Mejlhede Nielsen

Forretningsudvalg:
Lisbeth Trinskjær, Jakob Mejlhede Nielsen, Niels Glahn og Thor West

Kommunikationsudvalg:
Jakob Mejlhede Nielsen(fmd), Stig Kaufmanas, Peter Sebastian Pedersen.
Chefkonsulent Jakob Bonde Rasmussen er sekretær.

Lov og økonomiudvalg:
Ivan Jeppesen(fmd.), Lisbeth Trinskjær, Astrid Gintberg, Jens Horstmann.
Souschef Thor West Nielsen er sekretær.

Internationalt udvalg:
Søren Winther Larsen (fmd). Herudover er der som skrevet ekstern repræsentation v. Toni Michelsen(IPC), Kurt Willumsen(Uldum), Jakob Zacharias (Silkeborg), Bo Busk(Ollerup), Ole Dedenroth(Brendedrup).
Niels Glahn er sekretær under Sara Mortensens barsel.

Pædagogisk udvalg:
Simon Lægsgaard(fmd), Jens Horstmann - plus eksterne
Jakob Hvenegaard Andersen/Jonas Møller er sekretærer.

Herudover vil foreningen anmode om, at Simon Lægsgaard bliver knyttet til den styregruppe, der er for Bæredygtighedsnetværket.