Ny bog om Demokratisk dannelse

Publiceret 17-05-2016

Antologien vil bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Temaer: højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet mellem individ og fællesskab og betydningen af erfaring og handling.

I dag udkommer antologien "Demokratisk dannelse - højskolen til debat", redigeret af Rasmus Kolby Rahbek og udgivet på Forlaget Klim.

Højskolernes hovedsigte

Demokratisk dannelse udgør sammen med livsoplysning og folkelig oplysning højskolernes hovedsigte. Demokratisk dannelse er dermed ikke et bestemt fag, der skal undervises i, men en del af formålet med den mangfoldighed af aktiviteter i form af undervisning og samvær, der finder sted på højskolerne.

Debat om  højskolernes opgave og pædagogik

Antologi ønsker at bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Gennem bidrag fra højskolefolk, forskere og debattører diskuteres højskolernes forståelse af demokratisk dannelse, hvordan den håndteres i praksis, og hvilke opgaver og udfordringer en demokratisk dannelse i dag må forholde sig til.

Fælles temaer

Bidragene præsenterer ikke et samlet svar på disse spørgsmål. Buddene er mange, og tager både afsæt i højskolernes overordnede opgave og den konkrete pædagogiske praksis. Alligevel er der en række temaer eller røde tråde, der går igen på tværs af de forskellige bidrag. Det drejer sig blandt andet om højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet mellem individ og fællesskab samt betydningen af erfaring og handling.

Skole og samfund

Højskolens opgave og pædagogik angår imidlertid ikke kun højskolerne selv. Foruden at være relevant for folk med en generel interesse for demokratisk dannelse, kan antologien også læses som et indlæg i en større diskussion om, hvordan vi som samfund forholder os til spørgsmål om skole, pædagogik, dannelse og demokrati. 

Anmeldelse

Brian Degn Mårtensson, lektor, UCSJ har anmeldt antologien i Højskolebladet.

"Antologien Demokratisk dannelse viser, at den demokratiske dannelse nok snarere er et spørgsmål end et svar, men vel at mærke et svarende spørgsmål: Hvad skal vi med hinanden?"