Flygtninge på højskole

Publiceret 07-06-2016

Den 1. juli træder den nye integrationslov i kraft. Det giver nye muligheder for at højskoler og kommuner kan samarbejde om at tilbyde flygtninge et højskoleforløb

Efter stort pres fra fire partier (LA, ALT, R og SF) blev det i fredags vedtaget, at flygtninge fortsat kan komme på højskole som led i den enkeltes integrationsprogram. Højskoler kan fra 1. juli tilrettelægge et særligt højskoletilbud, hvor der skal indgå sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb.