Glædelig jul og godt nytår

Publiceret 21-12-2016

Julehilsen fra Højskolernes Hus og reminder om tilmelding til medlemsmøde om en fælles 5-årig strategi for højskolerne.

Kære foreningsmedlemmer og medlemsskoler

2016 har været et begivenhedsrigt år for både højskolerne og Folkehøjskolernes Forening.

Først og fremmest er der grund til at glæde sig over den megen aktivitet, der foregår på skolerne. Både kvantitativt og kvalitativt.

Årselevtallet er steget pænt, og det er især på de lange kurser denne stigning slår igennem, så mange skoler melder om fulde huse i både forårs- og efterårssæson.

Mange skoler har også i 2016 været meget aktive i forhold til den mulighed, som den nye lov har givet for at skrue op for de folkeoplysende aktiviteter i lokalsamfundet, ligesom vi ser nye samarbejdsflader mellem skoler, foreninger, kommuner og virksomheder dukke op. Her skal også nævnes projekt "Frirummet", som er etableret i samarbejde med Efterskole- og Friskoleforeningen med støtte fra Trygfonden. Et projekt, der på mange leder vil sætte fokus på at etablere en bedre debatkultur.

Omkring samarbejde skal også nævnes, at vi sammen med Efterskoleforeningen har fået en indkøbsforening i gang, så vores skoler kan få gavn af det store besparelsespotentiale, der ligger i at gå sammen om indkøb. Der er i skrivende stund 57 medlemmer.

Sidste år, forrige år og året før skrev jeg, at det ikke lykkedes at få Genopretningspakken fra 2011 retur trods løfter herom. Det er stadig ikke lykkedes, og vi står til fortsatte besparelser i de kommende år i lighed med andre på statens område. Vi fortsætter arbejdet for at få annulleret besparelserne og få tilført midler helt tilbage fra Genopretningspakken, sådan som vi er stillet i udsigt. Vi hilser vores nye kulturminister, Mette Bock, velkommen og ser frem til samarbejde med hende omkring højskolen og vores udvikling i de kommende år.

Fra sekretariatets side ser vi tilbage på et godt og travlt 2016 med fokus på kampagner for højskolen, fokus på bæredygtighed og flygtninge, en bog om demokratisk dannelse, sværdslag om integrationslov, internationale og folkeoplysende projekter, velbesøgte kurser og ikke mindst et flot 125 års jubilæumsmøde i juni måned.

Vi ser nu frem mod et spændende 2017, der vil byde på nye opgaver og udfordringer for både foreningen og de enkelte højskoler. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Niels Glahn, generalsekretær