Stor tilslutning til dialogmøde for vejledere

Publiceret 06-04-2016

Vejledere på tværs af uddannelsessystemet var samlet for at debattere unges overgange i uddannelsessystemet.

Hvordan skaber vi de bedste overgange for de unge? Dette spørgsmål stod helt centralt, da omkring 50 studievejledere på tværs af højskoler, videregående uddannelser, Studievalg og UU var samlet på Borups Højskole i København til FFD's årlige, regionale dialogmøde for vejledere. Hvad enten det drejer sig om en overgang mellem uddannelsesinstitutioner eller overgangen til og fra et fællesskab, fremstår temaet meget aktuelt i en tid med besparelser på vejledningsområdet, hvor der samtidig lægges op til, at de unge skal gå hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Den gode overgang

 Dagen bød på praksisfortællinger om arbejdet med overgange, inspirerende oplæg, erfaringsudveksling og efterfølgende workshops. Bo Klindt Poulsen fra VIA University College har i en årrække arbejdet med emnet og lagde dagen ud med et oplæg om de vilkår, som både de unge og vejlederne står over for i dag, og pegede på nogle måder at gå til arbejdet med overgange på i vejledningen.

Nye samarbejdsmuligheder

Dialogmøderne er en oplagt mulighed for skabe et netværk på tværs og danne nye samarbejder. Netop dette var hensigten med eftermiddagens program med højskolelærer og -vejleder Mette Øyås Madsen i spidsen, hvor der blev dannet grundlag for et reelt samarbejde institutioner og vejledningsinstanser imellem for at understøtte de unges overgange bedst muligt.

Næste møde

Det andet og sidste regionale dialogmøde i år finder sted d. 7. april på Idrætshøjskolen Århus.