Højskolerne melder sig ind i kampen om skolens formål

Publiceret 01-09-2015

Med en stor uddannelseskonference i september og en ny bog om højskolepædagogik er højskolerne klar til at diskutere det danske uddannelsessystem og den pædagogiske fremtid i forlængelse af de seneste års skolereformer.

Der udfolder sig i øjeblikket en intens debat om pædagogik, skole og uddannelse i Danmark. Nu melder højskolerne sig ind i kampen. Højskolepædagogik og livsoplysning bør være en del af svaret på tidens udfordringer

Nogle mener, at reformerne med deres fokus på læring er vejen til at sikre, at det danske samfund kan begå sig i den globale konkurrence, mens andre frygter, at vi med et entydigt fokus på læring er ved at smide al pædagogik og dannelse ud med badevandet.

Skolens formål

Under overskriften "Fællesskabets dannelse - dannelse i fællesskab" og i forbindelse med udgivelsen af bogen Højskolepædagogik inviterer højskolerne til en konference om skolens formål og pædagogiske praksis.

Med udgangspunkt i højskolernes tradition for i praksis at arbejde med dannelse, fællesskab og engagement som centrale elementer, sætter konferencen fokus på, hvad der ligger i livsoplysningen, og hvordan den passer ind i samfundet og samtiden: Er livsoplysningen udtryk for en uddøende skoletradition eller en højaktuel pædagogisk praksis?

Konferencen stiller blandt andet skarpt på hvilken betydning, fællesskabet har for dannelsen og den personlige udvikling, og hvad der kendetegner en fællesskabende og engagerende pædagogik.

Om konferencen

Konferencen vil veksle mellem oplæg, debatter og workshops og henvender sig både til praktikere og forskere.

Der vil være bidrag fra bl.a.

 • Lene Tanggaard (professor Aalborg Universitet),
 • Lisbeth Trinskjær (formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark),
 • Stefan Hermann (Rektor, professionshøjskolen Metropol),
 • Ove Korsgaard (professor emeritus, DPU/Aarhus Universitet)
 • Jens Erik Kristensen (lektor, DPU/AU),
 • Mads Rykind-Eriksen (forstander, Rødding Højskole),
 • Jesper Trier Gissel (lærer, Nørgaards Højskole),
 • Alexander von Oettingen (forskningschef, UC Syddanmark),
 • Bent Meier Sørensen (professor, CBS),
 • Ulla Ambrosius Madsen (lektor, RUC),
 • Brian Degn Mårtensson, (lektor, UC Sjælland),
 • Jacob Kjærsgaard Mortensen (forstander, Hadsten Højskole),
 • Claus Staal (viceforstander, Den Internationale Højskole),
 • Leo Komischke-Konnerup (chefkonsulent, UC Syddanmark),
 • Elsebeth Jensen (uddannelsesleder, VIA),
 • Jonas Lieberkind (lektor, DPU/AU),
 • Claus Holm (konstitueret institutleder DPU/AU),
 • Jan Lundum (viceforstander, Silkeborg Højskole) m.fl.

Konferencen afholdes af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i et samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og Forlaget Klim.

Den 16. september kl. 09.00-16.00 på Centralværkstedet i Århus

Om Bogen Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis
Er udkommet på Forlaget Klim i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark på baggrund af Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt. Formålet med bogen er at tage debatten om, hvad en højskole er ved at tage fat i højskolens pædagogik.

Mere om bogen: højskolepædagogik.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Pædagogisk konsulent Rasmus Kolby Rahbek rkr@ffd.dk / 2011 0560
Pædagogisk konsulent Jonas Møller jm@ffd.dk / 3336 4049
Presseansvarlig Andreas Harbsmeier ah@ffd.dk / 2991 1522