Flygtninge på højskole - erfaringsnetværk

Publiceret 18-11-2015

Netværksmøde den 9. november udmøntede sig i en række opmærksomhedspunkter og gode råd til arbejde med flygtninge og en planlægningsgruppe er nedsat.

Mandag d. 9. nov. afholdte FFD Erfarings- og netværksmøde om arbejdet med flygtninge på højskole med deltagelse af 37 højskolelærere, viseforstandere og forstandere fra 27 forskellige skoler.

Efter et godt og oplysende oplæg af Dansk Flygtningehjælp om status på flygtningesituationen - fri for medie- og politiker manipulerede konklusioner -, blev der diskuteret både det pædagogiske arbejde (samvær, undervisning og kostskoleform), skolernes organisering (sprogkrav, profil, kapacitet, internt samarbejde) og eksternt samarbejde (med kommuner, sprogskoler og andre aktører).

Opmærksomhedspunkter

Dette udmøntede sig i en række opmærksomhedspunkter og gode råd, som deltagerne fik med sig hjem til det videre arbejde med flygtninge på højskole.

Pædagogiske overvejelser
(Kostskolemiljø, samvær, undervisning)

1. Tag udgangspunkt i eget højskolemiljø og sikrer jer at eleven interesserer sig for profilen

2. Ansæt mentor/kontaktlærer som sikrer kontinuerlighed og trivsel hos flygtningen

3. Vær tydelig i kommunikationen om lavpraktiske ting. Eks. mødetider, rengøring, måltider mv.

4. Overvej, hvordan I tænker elevens deltagelse i den øvrige undervisning

5. Sørg for at der ikke er for mange af samme nationalitet for at sikre integration

6. Der skal være balance mellem antallet af flygtninge og etnisk danske (maks. 20-25 %)

7. Husk UBAK i danskundervisningen, eks. eksklusioner til historiske steder

8. Dansk kan læres på mange måder, eks. gennem værkstedsfag

9. Skolen skal gøre sig klart, hvorfor og hvordan man vil have flygtninge

10. Indkvartering med en etnisk dansk elev

Skolens organisering
(Kapacitet, profil, sprogkrav, internt samarbejde)

1. Hold fast i, at I laver højskole, også over for kommunernes mulige ønsker

2. Grunding screening og indledende og løbende samtaler med eleven og med sagsbehandler om samarbejdet og skoleformen

3. Der skal være bered opbakning fra alle dele af personalet på skolen, det er en fælles indsats

4. Stil krav til kommunerne omkring sprog-niveau, psykisk tilstand, baggrund mv.

5. Giv flygtninge en kontaktlærer, evt. gennem mentorordningen fra kommunen

6. Tilknyt en psykolog, og tag gerne en højere pris for opholdet til at dække dette

Eksterne samarbejdspartnere
(Sprogcentre, kommuner, andre aktører)

1.  Samarbejd med kommuner lidt længere væk, da de ikke tager "hjem", men bliver på skolen

2. Sørg for at der er hold i økonomien for eleven, eks. hvis der skal betales husleje samtidig

3. Brug netværket af andre skoler, der minder om eller er forskellig fra din skole, til sparing

4. Brug tolke til samtaler både før og under opholdet

5. DFUNK sommercamps, AOF-udflugter og sportsforeninger i forhold til trænere og lån af faciliteter mv.

6. Sprogcentre kan tilbyde forlagt undervisning, modultest og eksamen

Planlægningsgruppe

Yderligere blev der nedsat en styregruppe, der i samarbejde med udviklingsafdelingen i FFD skal planlægge et udviklingsseminar om det pædagogiske arbejde med flygtninge til februar.

Planlægningsgruppen består af Poul-Henrik Jensen, Jyderup Højskole, Søren Ottzen, Vrå højskole, Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskole, Svend Hansen, Ungdomshøjskolen i Ribe, Lars Mynthe, Krabbesholm Højskole, Jakob Borgensgaard, Rødding Højskole og Babak, Nordfyns Højskole.

Sådan kommer du med i netværket

Hold øje med hjemmesiden eller kontakt
Vibeke Lundbye Westphall vlw@ffd.dk Tlf. 22541690, hvis du er interesseret i at blive en del af netværket.