90 lærere på højskolelærerkonferencen 2015

Publiceret 25-11-2015

Der blev bl.a. debatteret grænseløst arbejde og samfundsansvar. En bestyrelse for en højskolelærerforening blev dannet.

Under temaet "Livet som højskolelærer" deltog 90 lærere i konferencen på Silkeborg Højskole d 18-19 nov. 2015.

Hensigten med konferencen var at sætte fokus på livet som højskolelærer anno 2015, give deltagerne konkret faglig inspiration, samt at skabe social og kollegialt samvær på tværs af skoler og fag. 

Konferencen var arrangeret som et to dages "højskolekursus", med morgensamling, fælles oplæg og debat under overskrifterne: "Det grænseløse arbejde" og "Hvad er højskolernes samfundsansvar", samt workshops med 10 forskellige emner, som f.eks."kunsten at holde en morgensamling", "praktisk arbejde med unges sårbarhed", "aktionslæring i praksis", "kursus for nye højskolelærere"ol.

Højskolelærerforening dannet

Der blev, på initiativ fra lærerne, nedsat en bestyrelse for en højskolelærerforening, der vil forsøge at skabe faglig organisering af højskolelærerne.

Skoler fra hele landet

Det var et fantastisk seminar, med fremragende oplæg og gensidig inspiration og kollegial sparing. For første gang i lang tid mødtes højskolelærere fra skoler i hele landet og oplevede samhørighed om det at være højskolelærer. Det bliver forhåbentlig starten på en tradition om at lave højskolelærerkonference hvert år.

Kontakt

Vil du vide mere kan du kontakte Jonas Møller eller Søren Børsting. Højskolelærere deler erfaringer bl.a. i en lukket gruppe for højskolelærere på Facebook, der kan du melde dig ind.