Bestyrelsen konstitueret

Publiceret 24-08-2015

I torsdags mødtes den nye bestyrelse for første gang efter sidste valg. Jakob Mejlhede Nielsen blev ny næstformand.

Bestyrelsen debatterede den politiske situation efter valget og Moderniseringsstyrelsens insisteren på normalisering af højskole, og der blev drøftet hvordan højskolerne kan bidrage i flygtningespørgsmål.

Bestyrelsen besluttede at løfte foreningens udviklingsarbejde direkte ind i bestyrelsen og som konsekvens bliver Pædagogisk udvalg nedlagt. 

Ny næstformand

På mødet konstituerede bestyrelsen sig med Jakob Mejlhede som næstformand og med følgende sammensætning af de faste udvalg:

Forretningsudvalg:
Lisbeth Trinskjær, Jakob Mejlhede., Niels Glahn og Thor West Nielsen

Lov- og økonomiudvalg:
Ole Wille (fmd.), Lisbeth Trinskjær, Ivan Jeppesen og Astrid Gintberg Levin

Informationsudvalg:
Stig Kaufmanas (fmd.), Peter Sebastians Petersen og Jakob Mejlhede

Internationalt udvalg:
Søren Winter Larsen (fmd.) samt eksterne skolerepræsentanter