Vejledninger fra Slots- og Kulturstyrelsen

Hos Slots- og Kulturstyrelsens kan du finde en række vejledninger til forskellige aspekter af højskoledriften. Vejledningerne er udtryk for ministeriets tolkning af gældende love og bekendtgørelser, og derfor meget anvendelige for skolerne.

Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger til højskoledrift

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside finder du en række vejledninger om fx elevbetaling, værdigrundlag, åbne kurser og indholdsplaner. Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger er udtryk for ministeriets tolkning af gældende love og bekendtgørelser. Vejledningerne er derfor meget relevante at orientere sig i i forhold til forskellige spørgsmål om højskoledrift.

Hvilke vejledninger findes der?

Slots- og Kulturstyrelsen har bl.a. følgende vejledninger:

  • Vejledning om åbne kurser
  • Vejledning om undervisning på folkehøjskoler 
  • Vejledning om indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler 
  • Vejledning om udformning af værdigrundlag på folkehøjskoler
  • Vejledning om elevbetaling på folkehøjskoler
  • Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler
  • Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler
  • Vejledning om samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner
  • Vejledning til årsplaner

Se Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål