Garantiordning / Forsikring af elevbetalinger ved konkurs

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har oprettet en fælles garantiordning der giver kommende elever mulighed for erstatning, såfremt en højskole går konkurs.

Hvad er dækket?

Har du forudbetalt hele eller en del af dit ophold/kursus, og går skolen konkurs inden dit ophold/kursus er begyndt, har du mulighed for at søge om erstatning gennem Gouda Rejseforsikring. 

For korte kurser (1-2 ugers varighed) udgør den maksimale erstatning kr. 10.000 pr. person. Og for mellemlange og lange kurser udgør den maksimale erstatning kr. 45.000.- pr. person.  

Der erstattes for det beløb du har betalt forud for dit skoleophold. Eventuelt indmeldelsesgebyr/depositum samt forudbetaling af rejser medregnes i erstatningen. 

Har du forudbetalt for et skoleophold, og er din højskole gået i betalingsstandsning/konkurs inden dit ophold er startet, skal du indsamle dokumentation for din forudbetaling og fremsende denne, samt information om hvilket kursus du skulle have været startet på og hvornår, til Gouda Rejseforsikring på  Skade@gouda.dk. 

Du skal henvise til police nummer: 31308774 

Hvis der er behov for yderligere informationer, vil du blive kontaktet af Gouda. 

Erstatningen kan udbetales efter højskolen er erklæret konkurs af skifteretten. 

I forbindelse med udbetaling af erstatning fraskriver man sig retten til krav overfor konkursboet og Gouda indtræder i kursistens sted med hensyn til krav over for konkursboet. Vælger man at rette krav mod boet, bortfalder retten til erstatning for dennes krav overfor garantiordningen. 

Hvilke højskoler?

Det er et krav at højskolen er medlem af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, samt godkendt til tilskud jf. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler (BEK nr. 1066 af 13/10/2019). Forsikringen er gældende fra 1.1.2023. 

 

Ofte stillede spørgsmål

Læs om