Elevbetaling og egenbetaling

Elevbetalingen er den betaling, skolen fastsætter for deltagelse i det pågældende kursus. Den enkelte elevs betaling kan eventuelt fravige herfra i form af en nedsat pris og benævnes som elevens egenbetaling. 

Højskolen fastsætter elevbetalingen

Ifølge højskolelovens § 8 skal en højskole fastsætte en elevbetaling for deltagelse i et kursus. Den fastsatte elevbetaling må ikke være væsentligt over gennemsnittet for højskoler og ikke under den sats for mindste elevbetaling der årligt fastsættes på finansloven.  

Betaling for individuelle og særskilte formål

Beløb, der opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner, f.eks. opkrævning til særlige arrangementer, enkeltværelse, studierejser, særskilt betaling for materialer mv. skal ikke indgå i elevbetalingen, men fremstå selvstændigt og klart forståeligt. 

Angives som ugebeløb

Elevbetalingen skal angives som et ugebeløb. 

Herved gives der gennemsigtighed for pris og indhold for kurset, og det er muligt at opgøre betaling, hvis kurset, mod forventning, afbrydes. 

Ugepris inkl. alt

En højskole kan godt vælge at fastsætte en ugepris for alle elever inklusive alt. Det vil sige at udgifter til individuelle formål eller ekskursioner mv. bliver dækket af elevbetalingen. Højskolen opkræver så ikke særskilte beløb ud over elevbetalingen pr. uge. 

Find mere information om elevbetaling

Du kan læse mere i "Vejledning om elevbetaling på højskoler", som du finder hos Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Egenbetaling

Den enkelte elevs betaling kan eventuelt fravige fra skolens udmeldte elevbetaling. Den pris, som eleven betaler, benævnes som elevens egenbetaling

Nedsat egenbetaling

Folkehøjskolerne har lov til i særlige tilfælde at nedsætte elevens egenbetaling, så længe den fortsat ligger over den på Finansloven fastsatte mindste ugepris. Desuden kan skolen efter en individuel vurdering reducere prisen yderligere. Den gældende mindste ugepris for et højskoleophold findes i takstkataloget.

Højskoleloven fastsætter ikke regler for, hvilke kriterier der kan indgå i den individuelle vurdering. Da der er tale om en nedsættelse af elevens betaling, må elevens økonomiske forhold tages i betragtning, hvilket både kan tale for og imod en nedsættelse af elevbetalingen.

 

Ofte stillede spørgsmål

Nej. Skolen kan ikke betale for elevens egenbetaling. Det vil være et misbrug af skolens midler. Pengene for egenbetaling skal komme udefra.

Ja. En elevforening kan godt støtte en elev med egenbetalingen. Det er vigtigt, at elevforeningen har en selvstændig konto, så der sker opdeling af elevforeningen og højskolens økonomi.