Uddannelsessamarbejde

Højskolernes samarbejde med vejledningsinstitutioner og uddannelser. Foreningen indgår i en række samarbejder med bl.a. UU og Studievalg, vejledere
uddannelser.

Samarbejde med UU og Studievalg

Dialogmøder for vejledere

Samarbejde med uddannelser

Evaluering, dokumentation og publikation

Gode råd og sparring