Nye kvote 2-regler har ikke ændret noget

Selvom universiteterne nu frit råder over, hvor mange studerende de vil optage via kvote 2, og syv ud af otte universiteter har fået godkendt at øge optaget af kvote 2-ansøgere, har det i praksis ikke haft den store betydning. På ni ud af ti uddannelser er det stadig karaktergennemsnittet, der afgør, hvem der kommer ind.


Efterår 2013
Af Marie Ørbæk Christensen

Nye regler for kvote 2

I artiklen "Kvote 2-studerende må igen fylde mere" fra foråret 2013 kunne vi fortælle om de nye kvote 2-regler, der giver universiteterne frit spil i forhold til, hvor mange studerende de vil optage på kvote 2. Hvor loftet for kvote 2-optag siden 2008 har ligget på 10 procent, er det således nu helt op til uddannelsesinstitutionerne, hvordan de vil fordele pladserne.

Da reglerne i marts 2012 trådte i kraft, havde universiteterne blot otte dage til reagere inden udløb. Derfor var der ikke mange universiteter, der i 2012 benyttede sig af regelændringerne. Til gengæld kunne Uddannelsesministeriet oplyse, at syv ud af otte universiteter i år fik godkendt deres ansøgning om at optage flere studerende på kvote 2.

Ingen ændring i praksis

Derfor skulle man tro, at der blandt denne sommers nyoptagne studerende, var væsentligt flere, som var blevet optaget gennem kvote 2. Det viser sig dog, at selvom universiteterne har fået godkendt et større optag på kvote 2, er de kvote 2-studerende rent statistisk ikke til at få øje på.

På langt de fleste uddannelser på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet er fordelingen stadig 90 procent kvote 1 og 10 procent kvote 2. På Københavns Universitet er hele 75 ud af de 82 udbudte studier således uberørt af de nye regler.

Copenhagen Business School er undtagelsen

Kun på Copenhagen Business School har man til gengæld draget stor nytte af de nye kvote 2-regler. CBS var desuden den eneste af landets universiteter, der allerede i 2012 nåede at øge optaget af kvote 2-studerende, således at alle dansksprogede uddannelser nu optager 20 procent kvote 2-studerende.

Og det er ikke tilfældigt at, at CBS prioriterer ansøgere på kvote 2, forklarer studiechef, Rie Snekkerup:

"Det handler om at sikre den bedst mulige kvalitet af de studerende, der kommer ind på vores uddannelser. Det kan justeringerne i optagelsesprocessen være med til at styrke," fortæller hun og tilføjer, at det også handler om motivation.

"De nye regler for kvote 2-optag giver mulighed for at få en mere broget flok af studerende, der kan bidrage med andet end et højt gennemsnit, fordi flere af dem vil kommer med en masse erfaringer fra deres arbejdsliv."

Flere kvote 2-studerende giver ikke flere pladser

Studiechef på Københavns Universitet, Claus Nielsen forklarer det lave kvote 2-optag med den generelt store efterspørgsel på universitetets uddannelser. I august 2012 sagde han således følgende til Politiken:

"Hvis vi ændrede forholdene, ville vi indirekte skærpe optagelseskravene for de studerende, der søgte ind på kvote 1 i år, for der bliver ikke flere studiepladser af, at man omfordeler kvoterne."

Kort og godt

  • Optagelsen gennem kvote 2 er for ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.
  • Der er hvert år ansøgningsfrist på kvote 2 den 15. marts klokken 12.00.
  • Det er ikke alle studier, der giver mulighed for at søge ind via kvote 2 - og der er forskel på, hvor mange der bliver optaget. Der er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad der bliver lagt vægt på. Det kan for eksempel være eksamensgennemsnittet, højskoleophold og relevant erhvervserfaring.

Vil du vide mere