Kommende sygeplejersker og læger: Højskoleophold giver både faglig indsigt og menneskeligt udsyn

Rækker gennemsnittet ikke til drømmeuddannelsen på medicin- eller sygeplejerstudiet, er der mulighed for at opkvalificere sin kvote 2-ansøgning gennem et ophold på højskole. Her møder kommende studerende både faglige udfordringer og mennesker med helt andre forudsætninger end dem selv.

 
Efterår 2013
Af Marie Ørbæk Christensen

Forbered dig til sundhedsfaglige fag på højskole

Fysiologi og anatomi lyder måske ikke umiddelbart som klassiske højskolefag. Ikke desto mindre kan man på flere af landets højskoler vælge fag og linjer, der er direkte målrettet unge, som drømmer om at læse til eksempelvis sygeplejerske, jordemor eller læge.

At forberede sig til eksempelvis sygeplejerskestudiet handler dels om at opbygge en faglig viden og dels om at få en fornemmelse af, hvad studietiden samt fremtiden som færdiguddannet sygeplejerske kan bringe. Den viden kan man blandt andet få på Rønde Højskole, hvor man på skolens sygepleje- og medicinlinje kan afprøve en række fag og samtidig forbedre sine chancer for optag på uddannelserne. Søger man ind via kvote 2, er der desuden points at hente gennem højskoleopholdet.

Fagligt fokus og personlig afklaring

Danny Sannem, der er kommunikationsmedarbejder på Rønde Højskole, forklarer her, hvorfor kombinationen af høj faglighed og frie rammer er et ideelt springbræt for kommende studerende.

"På sygepleje- og medicinlinjen snuser højskoleeleverne til en del af de fag, som man også præsenteres for på de videregående sundhedsuddannelser. Den prøvefrie undervisningsform uden fast pensum giver dem lejlighed til at mærke efter, hvad de brænder for, og hvad der vækker deres nysgerrighed. Eleverne oplever stor værdi i kombinationen af den fagligt fokuserede og personlige afklaringsproces, som et studieforberedende højskoleforløb giver dem,"fortæller han.

Lotte Kvistgård, der i dag læser til sygeplejerske i Århus, supplerer Dannys beskrivelse med sit eget højskoleophold, hvor hun netop blev afklaret på det efterfølgende studievalg:

"Jeg synes, det var alle tiders at få indblik i det praktiske arbejde omkring sygepleje - og så trængte jeg til at få opfrisket biokemien. Jeg havde ikke endeligt bestemt mig for, hvad jeg ville, men i løbet af højskoleopholdet blev jeg sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske."

At erkende og nedbryde sine fordomme

Også på Egmonthøjskolen, der er rummelig i mere end en forstand, er der mulighed for at forberede sig fagligt til en sundhedsuddannelse. Blandt højskolens 180 elever har knap halvdelen af eleverne særlige forudsætninger og forskellige fysiske handicap. For kommende sygeplejersker eller læger kan mødet med mennesker, der dagligt oplever praktiske udfordringer, være en meget lærerig proces, forklarer Michael Kirch Jensen, der er studievejleder på Egmonthøjskolen.

"Først og fremmest lærer man at kommunikere med patienter gennem en empatisk tilgang og en professionel distance. Man lærer at håndtere en udfordrende hverdag for mennesker med svære fysiske handicap, og i de tætte relationer, der jo opstår på en højskole, lærer man at møde mennesket før diagnosen," fortæller han.

Det billede kan Sofie Larsen Rasmussen godt genkalde sig. Hun var elev på Egmonthøjskolen i 2006 og er om halvandet år færdiguddannet som læge. Det adgangsgivende snit steg med 0,3, da hun første gang søgte ind på medicinstudiet, og hun valgte derfor et højskoleophold for at opkvalificere sin kvote 2-ansøgning.

"Jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange fordomme, jeg opdagede hos mig selv, da jeg først begyndte på højskolen. Jeg har altid opfattet mig selv som temmelig fordomsfri, men da jeg pludselig blev konfronteret med så mange forskellige mennesker med så mange forskellige handicap, gik det op for mig, at jeg nok indtil da har haft en tendens til at sætte alle handicappede i samme bås,"  fortæller Sofie og tilføjer:

"På Egmonthøjskolen blev jeg konfronteret med mine fordomme, som selvfølgelig blev gjort til skamme, og jeg lærte at se igennem fysiske forskelligheder og lære mennesket bagved at kende. På højskolen havde vi fag sammen, festede sammen og kom ind på livet af hinanden, uanset vores forskellige forudsætninger."

Mennesket i fokus

For Sofie Larsen Rasmussen var målet med højskoleopholdet at komme ind på medicinstudiet på Københavns Universitet, som er den mest eftertragtede af landets fire medicinuddannelser. Derfor var hendes motivation for at tage på højskole også ganske enkelt at forbedre sine muligheder for optag.

I dag, mange år efter højskoleopholdet, er det dog andre oplevelser og erfaringer, Sofie husker, når hun tænker tilbage på højskoleopholdet, og som hun tager med sig, både til forelæsninger, men også med ud på klinik. Den erfaring handler ikke mindst om, at huske mennesket bag diagnosen.

"Det værste en læge kan gøre er at dømme en patient uden at lytte til vedkommendes historie. Og den fejl tror jeg ikke, jeg vil begå, efter mine erfaringer fra opholdet på Egmonthøjskolen. Jeg dømmer og diagnosticerer ikke folk, før jeg har hørt deres historie."

Kort og godt:

  • Du kan læse medicin på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. I 2013 var landets laveste adgangskvotient for kvote 2-ansøgere 10,3 på Aarhus Universitet.
  • Du kan læse til sygeplejerske i 21 forskellige byer i Danmark. 

Vil du vide mere: