Diplomuddannelse: Et bredere perspektiv på vejledning

Selv med mange års erfaring i vejledning kan det stadig være relevant at træde et skridt tilbage og overveje sin egen rolle som vejleder. Den mulighed giver diplomuddannelsen i vejledning på VIA, hvor Bo Klindt Poulsen netop er tiltrådt som underviser. Han kender i forvejen vejledningsverdenen som sin egen bukselomme og har nogle bud på, hvorfor også højskolevejledere kan få stor glæde af at aflægge diplomuddannelsen et visit.


Forår 2013
Af Marie Ørbæk Christensen

Diplomuddannelse for vejledere

Der er nok af erfaring at trække på, når Bo Klindt Poulsen skal undervise vejledere på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på VIA. Han har selv siddet mange år i vejlederstolen i Studievalg Østjylland, men siden 1. februar har Bo udfyldt en ny rolle i vejledningsregi, nemlig som underviser af vejledere. Og det er en rolle, han ser frem til:

"Jeg glæder mig til at udfordre og diskutere med en masse dygtige vejledningspraktikere, møde deres syn på vejledning og snakke om hvilke værdier, der ligger i vejledning på de forskellige uddannelsesniveauer,"forklarer han. "I min nye stilling møder jeg vejledere fra hele udannelsesverdenen, og det er et privilegium at få lov at indgå i så bredt og erfarent et netværk."

Diplomuddannelsen består af i alt seks moduler. Tre faste, to valgfrie og endelig et afgangsprojekt. Modulerne kan aflægges efter behov og kan både tages i en koncentreret periode, hvor vejlederen er på orlov, eller over en længere periode sideløbende med vejlederens øvrige arbejde. Bo Klindt Poulsen fortæller desuden, at det fint kan lade sig gøre blot at aflægge enkelte moduler på uddannelsen.

"Jeg tror altid, det er værdifuldt et oparbejde et bredere perspektiv på vejledning, og jeg vil sige, at hvert af uddannelsens tre faste moduler vil være relevante for nærmest alle, der arbejder professionelt med vejledning, fordi de tager udgangspunkt i de problematikker, der er en forudsætning for at forstå sig selv som vejleder,"  forklarer han.

"De tre grundmoduler aftegner fundamentet for at være praktiserende vejleder, både i forhold til den vejledningssøgende, den institution, man repræsenterer, det samfund, man er en del af, samt de teorier og den metode, man som vejleder anvender."

Uddannelsens tre faste moduler er henholdsvis 'Vejledning og vejledere', 'Vejledning og samfund' og 'Vejledning og individ.

Et skridt tilbage og to skridt frem

For en højskolevejleder er det ikke et krav at have aflagt en hel diplomuddannelse i vejledning. Men flere og flere højskolevejledere søger orlov for at tage et eller flere af uddannelsens moduler, og det forstår Bo Klindt Poulsen godt. Han kender højskolerne fra sin tid i Studievalg Østjylland og fremhæver fordelene ved som højskolevejleder for en stund at træde et skridt tilbage fra højskolens trygge og intime vejledningsrum for i stedet overveje nogle nye og anderledes perspektiver på vejledning.

"Højskolerne befinder sig jo i et interessant spændingsfelt mellem politik og praksis. De er ikke bundet af eksempelvis kvoter, men vejleder derimod indenfor meget frie rammer med et stærkt fokus på den enkelte vejledningssøgende," påpeger han.

"Men måske også derfor kan det være et tiltrængt metaperspektiv på selve rollen som vejleder at snakke med andre professionelle vejledere på uddannelsen og sammen med dem diskutere de værdier, vi hver især tager med os ind i vejledningslokalet."

Kim Døhr Andersen fra Odder Højskole er en af de højskolevejledere, der har fulgt undervisningen på diplomuddannelsen. Han tog i 2011 orlov for blandt andet at aflægge det faste modul, 'Vejledning og individ', samt det valgfrie modul, 'Valg og valgprocesser'.

"I løbet af min orlov mærkede jeg for alvor glæden ved for en stund ikke at skulle forholde mig til højskoleelever, men i stedet at kunne koncentrere mig udelukkende om min egen udviklingsproces. Jeg gennemlevede en lang periode med stor balance i livet, hvor jeg blev klogere, fik nye vejledningsredskaber og fik en mental afstand til højskolelivet,"  fortæller Kim Døhr Andersen og fortsætter:

"Ofte efterlades vi vejledere til selv at udvikle teknikker, hvor vi risikerer at udvikle en praksis, der måske virker modsat af det, vi tror, vi praktiserer. Men gennem vejlederuddannelsen tvinges man som vejleder til at reflektere over sin egen gøren og laden som vejleder, hvilket er en meget givende refleksion."

Værdierne til debat

Bo Klindt Poulsen glæder sig til at være med til at sætte dagsordenen for diskussionerne vejlederne imellem på uddannelsen. Og han har bestemt også selv holdninger, som han gerne bidrager med. Eksempelvis skrev han sidste år sammen med Heino Holst Hansen en klumme til Jyllandsposten, der hyldede sabbatåret, som han i øvrigt foreslog at omdøbe til 'dannelsesåret'.

"Jeg tror, at mit nye job giver mere frihed i forhold til at indtage holdninger og positioner til sabbatår, dannelse i uddannelsessystemet og i det hele taget vejledningens udvikling politisk og fagligt. Den frihed glæder jeg mig til at bruge til at tale om nogle andre værdier end de for tiden herskende i uddannelsessystemet, både i mit faglige arbejde og over for de vejledere jeg skal undervise," slutter Bo Klindt Poulsen.

Kort og godt

  • Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på VIA kvalificerer den studerende til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning samt til at udvikle egen vejledningspraksis.
  • Adgang til uddannelsen forudsætter en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende.
  • Bo Klindt Poulsen og Heino Holst Hansens klumme blev første gang bragt i Jyllandsposten den 9. juli 2012, og blev desuden bragt i sidste nummer af 'Vejledning på tværs'. Du kan læse klummen her.

Vil du vide mere