Dimensionering i en fremdriftstid

Det sidste halvår af 2014 har stået i dimensioneringens tegn. Regeringen udmeldte i september, at de videregående uddannelser skulle dimensioneres kraftigt. Trods protester fra uddannelsesinstitutioner, studerende og politikere er målet stadig klart: Der skal uddannes færre til ledighed og flere med bedre jobudsigter.


Forår 2015
Af Mette Kylsø, FFD

Ny reform på uddannelsesområdet

En SU-reform, en studiefremdriftsreform og nu en dimensioneringsmodel. I den seneste tid har der været et markant fokus på justering af uddannelsesområdet med henblik på at få de studerende hurtigere igennem systemet og senest, med dimensioneringsaftalen, at undgå at uddanne til arbejdsløshed. Regeringen har derfor pålagt alle de videregående uddannelser, i første omgang med undtagelse af de kunstneriske videregående uddannelser, at følge en dimensioneringsmodel, som blev præsenteret første gang i september 2014. Modellen vil reducere antallet af optag på uddannelser, hvor der er systematisk ledighed blandt dimittender.

Regeringen, de påvirkede institutioner og andre aktører er efter lange forhandlinger nået frem til, hvordan dimensioneringsmodellen bedst implementeres inden for de lovmæssige rammer.

Indtil videre har alle de videregående uddannelser, med undtagelse af Aalborg Universitet, som stadig forhandler, fået godkendt deres dimensioneringsplan. Det er uddannelsesinstitutionernes egen opgave at foretage den konkrete dimensionering i de identificerede uddannelsesgrupper, der fører til størst ledighed.

Universiteterne rammes hårdt

Aftalen omfatter professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og universiteterne. Det er især universiteterne, der blevet hårdt ramt af kravet om at reducere i optag på både kandidat- og bachelorniveau. Der skal reduceres med 2400 studiepladser på kandidatniveau, og afledt heraf reduceres der med 3500 studiepladser på bachelorniveau. Dimensioneringen er møntet på kandidatuddannelserne, men da der ikke er direkte sammenhæng mellem bachelor og kandidat har ministeriet været nødt til at lave en "oversættelse" mellem de to niveauer i forhold til dimensioneringen og de studerendes retskrav på en kandidat i forlængelse af deres bachelor. Indfasningen på bachelorniveau vil ske gradvist i perioden 2015-2018. Indfasningen af modellen på kandidatuddannelser vil ske fra 2018-2020.

Modstand mod dimensionering

Implementeringen af dimensioneringsmodellen har været stærkt omdiskuteret. Modellen betyder, at flere uddannelser rundt omkring i landet må se sig nødsaget til at lukke - især er fagene inden for det humanistiske område påvirket.

På det politiske plan har der været stor modstand mod aftalen og i december 2014 blev uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen indkaldt til en hastedebat om dimensionerings-aftalen, da politiske partier på tværs havde samlet et flertal mod aftalen. Argumenterne var blandt andet, at det var uklart, hvilke konsekvenser dimensionering ville have for de studerende, og at man ikke inddrog de berørte parter. Debatten blev dog aflyst få dage inden, da SF, som i udgangspunktet var imod aftalen, valgte at støtte regeringen efter et møde med uddannelsesministeren, skriver Uniavisen.

Uden et politisk flertal mod dimensioneringsaftalen vil den blive gennemført som aftalt og være gældende fra optaget sommeren 2015.  

Status på dimensioneringsaftalen

  • 4. november 2014 blev Danske Universiteter og Forsknings- og Uddannelsesministeriet enige om et fælles grundlag for dimensioneringen. På baggrund af forhandlingerne er implementeringsfasen forlænget med et år i forhold til den oprindelige udmelding.
  • Det er de enkelte berørte uddannelsesinstitutioner, der fordeler dimensioneringen inden for de aftalte rammer.
  • Ministeriet har vurderet, at der skal korrigeres for utilsigtede konsekvenser i dimensioneringen, f.eks. ved uddannelser i berørte uddannelsesgrupper, der ikke uddanner til systematisk ledighed. Dette indebærer, at den faktiske dimensionering vil falde til knap 3700 studiepladser.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere om dimensioneringsaftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

 

 

Skriv meget gerne en billedetekst, som fortæller hvad billedet illustrere eller hvorfor det er sat ind her.

Denne tekst er sat ind i en boks du finder under fanebladet laýout. Boksen er sat ind under billedet. Den fungere som en helt normalt tekst boks.

Dobbeltklik på boksen for at redigere

“Der er mange muligheder for formatere teksten. Fx dette citat, som er en "Blocquote. Marker teksten. Vælg format -> Blocks -> Blockquote"

– Navn Navnesen Titel Titelsen, Foreningen for Danske Højskoler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sodales lobortis augue, et maximus nibh eleifend et. Maecenas tempus consequat sapien, id mollis quam elementum et. Suspendisse rutrum, ipsum vel ullamcorper malesuada, risus eros facilisis libero, eu elementum lorem dolor in nisl. Curabitur vel efficitur mi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nulla elit, porttitor quis mi accumsan, consectetur rutrum purus. Nullam in commodo ipsum. Nunc luctus iaculis placerat. Fusce arcu magna, congue vitae auctor condimentum, varius id nulla.