Forskningsprojekt rykker ind på højskole

Højskolerne er kommet i forskernes søgelys. På Ubberup Højskole er der igangsat et større forskningsprojekt om succes med livsstilsændringer. Det er især højskolens motiverende rammer, der gør den interessant som samarbejdspartner, mener Jørn Wulff Helge.


Forår 2014
Af Mette Kylsø

Nyt forskningsprojekt på Ubberup Højskole. 

Forårseleverne er netop startet på Ubberup Højskole. I løbet af de næste tre år vil de få mulighed for at være en del af et nyt, tværfagligt forskningsprojekt, som skal sætte fokus på, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til succesfulde livsstilsændringer og vægttab. I samarbejde med tre forskellige institutter på Københavns Universitet søges der svar på, hvordan man bedst vejleder mennesker, der ønsker at føre en sundere livsstil.

Initiativtageren bag projektet er Jørn Wulff Helge, lektor og afdelingsleder ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og tilknyttet Center for Sund Aldring. I 2003 var han en af forskerne bag et lignende projekt på Ebeltoft Kurcenter, og det er hensigten, at det nye projekt skal følge op på den tidligere forskning:

"Vi ved, at livsstilsændringer virker. Det, der interesserer os nu, er, hvad der gør, at folk falder tilbage og ikke fortsætter med deres sunde livsstil. Dette projekt skal begynde at gnave i en problemstilling, som er meget kompleks."

Samarbejde på tværs

Ifølge Jørn Wulff Helge er der mange faktorer, der spiller ind, når man skal forsøge at forklare, hvad der er afgørende for, at nogle har sværere ved at fastholde deres livsstilsændringer end andre. "Fra et biomedicinsk perspektiv kan vi måske byde ind med 50 % af årsagerne til, at man falder i. De resterende 50 % skal også forklares. Vi undersøger projektet på flere niveauer og prøver at se på sammenhængen."

Projektet dækkes fra tre faglige vinkler: en fysiologisk, en psykologisk og en etnologisk. Hvert område har tilknyttet en eller to forskere og en ph.d. studerende. Fra en fysiologisk vinkel skal eleverne løbende igennem en lang række tests, hvor de bl.a. skal have testet deres kondition og målt fedtprocent og blodtryk. På det psykologiske plan bliver der lagt vægt på undersøgelser omkring motivationen bag livsstilsændringer. Til sidst fokuseres der på, hvordan relationer og selve samværet påvirker eleverne til at fastholde en sundere livsstil.

Højskolens betydning

Det har stor betydning for projektet, at undersøgelsesfeltet er Ubberup Højskole. For det første har højskolen i flere år arbejdet med livsstilsændringer og er derfor en relevant samarbejdspartner. Forskerne har mulighed for at se tilbage på tidligere elever og bl.a. sammenligne elevernes vægt. For det andet ser Jørn Wulff Helge rammerne på højskolen som en sand foræring for projektet:

"Folk møder i forvejen frivilligt og motiverede op. Der er mulighed for en intervention, som ikke findes mange andre steder. Rammerne er allerede sat, og vi får som forskere adgang til forsøgspersoner, som i en længere periode er samlet ét sted, og som allerede ønsker at ændre deres livsstil."

For det tredje mener Jørn Wulff Helge, at projektets forskellige fokusområder harmonerer godt med, hvordan man på en højskole ser eleverne som hele mennesker. På Ubberup Højskole bliver der, udover med kost og motion, arbejdet med personlig udvikling, og det lægger sig fint op ad formålet med forskningsprojektet.

Mere personlig og målrettet vejledning

Det nye aspekt i dette projekt i forhold til tidligere er, at denne gang kan forskerne se på ændringerne efter den intense livsstilsintervention, da meningen er, at eleverne også skal følges, efter de har afsluttet deres højskoleophold. I sidste ende skulle projektet gerne bidrage til en mere målrettet vejledning til mennesker, som ønsker at ændre deres livsstil.

"Det næste skridt er fastholdelse. Vi skulle meget gerne ende ud med at kunne målrette vejledning i forbindelse med at fastholde en sundere livsstil, så den bliver mere personlig og derved en optimering af den mere generelle anbefaling fra Sundhedsstyrelsen", fastslår Jørn Wulff Helge.

Kort og godt

  • Forskningsprojektet om livsstilsændringer startede i januar 2014 og kører i tre år.
  • Tre institutter ved Københavns Universitet samarbejder med Ubberup Højskole om forskningsprojektet: Biomedicinsk Institut, Saxo-Instituttet og Instituttet for Idræt og Ernæring.
  • Ubberup Højskole har siden 2000 arbejdet aktivt med livsstilsændringer.

Vil du vide mere?