Flygtninge og sprog

Flere flygtninge tager på højskole og lærer dansk. Her kan du læse temartikler om flygtninge og sprogundervisning.

Temaartikler om flygtninge og sprog