Publikationer

Oversigt over udgivelser som medvirker til at belyse højskolens kerne og sætte hovedsigtet til debat. Se øvrige politiske dokumenter under foreningens indsatsområder.

Demokratisk Dannelse

Antologi, FFD og KLIM 2016

Et bidrag til diskussionen om højskolens opgave og pædagogik og herunder de opgaver og udfordringer en demokratisk dannelse i dag må forholde sig til.

Læs mere om Højskolen til debat

Køb bogen: Højskolen til debat

Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis

Antologi, FFD og KLIM 2015

Hvad gør en højskole til en højskole og ikke til en hvilken som helst skole eller til et hvilket som helst andet tilbud i oplevelsesøkonomien? Hvad er det i højskolernes praksis, der gør, at de ikke blot leverer oplevelser, men også livsoplysning, dannelse og faglighed?

Læs mere om Højskolepædagogik

Køb bogen: Højskolepædagogik

Samværets betydning

Inspirationshæfte, FFD 2012

FFD har udgivet et hæfte, der med udgangspunkt i praksiserfaringer forhåbentlig kan inspirere højskoler i tilrettelæggelse og udvikling af samværet på højskolerne.

Læs mere om Samværets betydning

Download hæftet Samværet betydning (pdf)

UBAK-hæftet

Inspirationshæfte, FFD 2011

Oplæg til drøftelser og debat i lærergruppen på højskolen om undervisning af bred almen karakter (UBAK). Hæftet kan også have mere almen pædagogisk interesse.

Læs mere om UBAK

Download UBAK-hæftet (pdf)

Højskolens Kerne

Antologi, e-bog FFD 2010

E-bog udgivet for at sætte fokus på og debattere højskolens hovedsigte med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. 

Download e-bogen Højskolens Kerne (pdf)

Se øvrig liste over litteratur om folkehøjskolerne på Folkehøjskolehistorisk hjemmeside.