Inklusion og interkulturel forståelse

Formålet er at understøtte og udvikle højskolernes dannelsesopgave med inklusion og interkulturel forståelse. Der skal udbydes pædagogiske dage og skabes en ramme for samtaler inden for højskolen.

Vi skal understøtte højskolernes arbejde med inklusion og interkulturel forståelse. For at opnå dette vil følgende handlinger blive iværksat:

  • Dannelsen af et mangfoldighedsnetværk på tværs af skoler.
  • Afholdelse af pædagogiske dage eller workshops om inklusion i en højskolesammenhæng.
  • Formidling af Højskolernes Ungepanels anbefalinger for større mangfoldighed.
  • Værksted på Lærerkonferencen om internationale elever og inklusion.
  • Sessioner på viceforstander- og forstanderkurser om strategisk skoleudvikling for diversitet og inklusion.