Samarbejde med erhvervsuddannelser

Formålet er at styrke højskolernes samarbejde med erhvervsuddannelserne, så flere unge, der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse på sigt, vælger et højskoleophold.

Vi ønsker at kortlægge de erfaringer, FFD og højskoler har haft med samarbejder med erhvervsuddannelser, herunder hvad der virker, og hvad der er udfordringer ved. Vi ønsker med afsæt i kortlægningen at afsøge mulighederne for pædagogisk samarbejde med erhvervsuddannelser.

Vi oplever, at der er en efterspørgsel fra højskoler og erhvervsuddannelser for et bedre kendskab til hinanden, dels med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis og dels med henblik på at rekruttere flere unge, der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse. Som et sideløbende projekt undersøger vi mulighederne for at deltage i SkillsDenmark, som er danmarksmesterskabet i færdigheder for unge fra erhvervsuddannelserne. Her har vi tidligere deltaget med succes. 

Erfaringer fra tidligere evalueringer (for eksempel Kombinationsprojektet) viser, at kombinationen af håndens og åndens fag, det forpligtende fællesskab og eksamensfrie rum er med til at motivere og inspirere højskoleeleverne til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

Dette afsæt har været udgangspunktet for flere indsatser. Dels satsprojektet Intensive Læringsforløb, hvor der tilbydes dansk og matematik som en del af højskoleforløbet, således at unge bliver klædt på til at kunne klare en optagelsesprøve på en ordinær uddannelse. Dels et projekt om at samarbejde med erhvervsvirksomheder om at få større kendskab til et fag gennem undervisning på højskolen og praktik i virksomheden.

Derudover har flere skoler anvendt midler fra Mangfoldighedspuljen til samarbejde med erhvervsuddannelser. Samarbejdet med erhvervsuddannelserne er ofte vanskeligt, da det er meget store institutioner med mange erhvervsfaglige retninger, og et samarbejde med en højskole kan synes lille i en stor drift. Derfor er det nødvendigt med en kortlægning, før der arbejdes med nye mulige samarbejder.