Bygningsmæssige forbedringer

Formålet er at afsøge mulighederne for at udvikle og sikre højskolernes bygningsmasse. Det kan være muligheden for tilskud til afdækning af den samlede bygningsmæssige tilstand, fysiske tilgængelighed og energiforhold – herunder medarbejderboliger.

Folkehøjskolerne råder over en meget forskelligartet bygningsmasse, der spænder lige fra helt nye bygninger til bevaringsværdige og fredede bygninger. 

En meget stor del af bygningerne består af ældre bygninger, der ikke har været vedligeholdt i tilstrækkelig grad grundet manglende økonomi. Endvidere skønnes det, at der på mange skoler ikke er sket en tilstrækkelig fornyelse af energianlæg, der svarer til de muligheder, der findes i dag.

For at kunne udvikle og sikre højskolernes bygningsmasse ønsker foreningen at afdække området ved hjælp af en undersøgelse af alle skolers status på bygninger og energi.

Der vil blive brug for en omfattende undersøgelse, der vurderer hver enkelt skoles behov for vedligeholdelse og energioptimering. Det vil være et mål, at der for eksempel ligger en færdig rapport til skolen efter vurderingen, der angiver, hvilke områder der med fordel kan sættes ind overfor på vedligehold og energi.