Internationale elever

Formålet er at arbejde for at mindske de formelle barrierer for internationale elevers højskoleophold.

Vi vil arbejde for, at et højskoleophold bliver sat på positivlisten for dermed at sikre diversitet i den internationale elevgruppe samt lige muligheder for at opnå visum.

Da flere skoler har oplevet, at elever fra særligt nogle afrikanske lande lader til at få afslag pr. automatik, ønsker vi at undersøge dette nærmere og adressere det til de rette myndigheder.