EGU/FGU-elever

Formålet er at understøtte, at EGU/FGU-institutionerne får kendskab til den nye pulje, som sikrer højskolernes adgang til kombinationsforløb. Derudover skal der laves en erfaringsopsamling med henblik på permanentgørelse.

Der skal skabes bedre vilkår for, at FGU/EGU-elever kan komme på højskole. Vi skal understøtte, at EGU/FGU-institutionerne får kendskab til den nye pulje, som sikrer højskolernes adgang til kombinationsforløb. Ligeledes skal der laves en erfaringsopsamling med henblik på permanentgørelse.

Vi skal sikre, at den mulighed, der er blevet givet for, at unge på EGU’en kan tilbydes et højskoleophold, rent faktisk bliver bragt i anvendelse. Derfor udbygges dialogen med FGU-institutionerne, ligesom der iværksættes en målrettet kampagne over for de øvrige formelle instanser, henvisende og vejledende. Indsatsen sammentænkes med øvrige initiativer, der er målrettet særlige målgrupper.