Erfaringsopsamling på mulighed for at lave kønsdiffentieret optag.

I 2021 fik folkehøjskolerne mulighed for at optage elever ud fra en kønsdifferentiering, der skulle sikre en mere ligelig fordeling af kønnene på en højskole. Dette skete ved en ændring i den eksisterende vejledning om åbenhedskriteriet, idet skolerne samtidig forpligtedes til at formulere en politik, der redegjorde for, på hvilken måde man i givet fald vil bruge denne mulighed fremover. Samtidigt blev der drøftet muligheder for, at de underrepræsenterede grupper nemmere kunne få adgang til et højskoleophold. Imidlertid vil dette kræve en længere debat og forhandling på både medlems- og det politiske område.

Foreningen ønsker at afdække, på hvilken måde muligheden for kønsdifferentiering er blevet anvendt på skolerne og hvilke erfaringer der har været med denne mulighed. Derfor igangsættes en nærmere undersøgelse på området. Med denne undersøgelse som udgangspunkt arbejdes der med at afklare hvilke grupper, der er underrepræsenterede på højskolerne og på hvilken måde man bedst kan sikre plads til disse grupper fremover. Skal det ske ved yderligere ændring i åbenhedskriteriet, skal der laves yderligere projekter for disse grupper og/eller skal der iværksættes andre tiltag, der sikrer dette.