Undersøgelse af begrebet bæredygtig dannelse

Formålet er at undersøge begrebet bæredygtig dannelse i et højskolepædagogisk og dannelsesteoretisk perspektiv. Der er igangsat et pædagogisk udviklingsarbejde på 10 udvalgte højskoler, hvor lærere støttes i at udvikle og undersøge deres praksis i relation til bæredygtighed og menneskets forhold til naturen.

Udviklingsprojektet Bæredygtig Dannelse igangsættes som et treårigt projekt, der overordnet har til formål at undersøge begrebet bæredygtig dannelse i et højskolepædagogisk og dannelsesteoretisk perspektiv.

Projektet har til hensigt at beskrive, udvikle og formidle højskolernes særlige pædagogiske praksis og tilgange i relation til bæredygtighed og menneskets forhold til naturen. Det sker ud fra en forestilling om, at det vil komme både højskolerne og den øvrige uddannelsesverden – og i sidste ende klimaet og naturen – til gode.

Der er i samarbejde med forskere inden for pædagogik indsamlet empiri og foretaget kvalitative undersøgelser med henblik på at begrebsliggøre højskolernes bæredygtige praksis.