Øget biodiversitet

Formålet er at understøtte og udvikle højskolernes arbejde med biodiversitet med en praktisk, pædagogisk og folkeoplysende dimension. Der skal udarbejdes individuelle drejebøger til højskoler, der ønsker at arbejdet med biodiversitet.

De fleste af landets højskoler ejer jord. Nogle af dem besidder mange hektarer, og andres grunde er mere begrænsede. Men uanset arealets størrelse er mulighederne for at forbedre vilkårene for en natur under pres til stede - samtidig med at man kan udbrede forståelsen og behovet blandt højskoleelever og i lokalsamfundet.

Vi rejser midler til at tilknytte en biodiversitetskonsulent, der kan hjælpe skolerne på den indviklede vej mod en større biodiversitet på egen jord.

Højskolerne vil få udviklet en drejebog, der helt konkret viser vejen skridt for skridt, beskriver forløbet på landkort og kommer med et bud på et budget.