Levende laboratorier med blik for bæredygtig dannelse

Formålet er at styrke højskolernes arbejde med bæredygtig dannelse ved, at 25 højskoler etablerer levende laboratorier med blik for dette.

25 højskoler etablerer levende laboratorier med blik for bæredygtig dannelse. Formålet er at styrke den bæredygtige dannelse og højskolernes arbejde med biodiversitet ​– både med omlægning af jord og involvering af elever og lokalbefolkning.
 
Der skal indsamles viden og erfaringer fra landets højskoler med henblik på vejledning i og inspiration til udvikling af ny praksis og refleksion på området og på at bringe dette i spil via seminarer (både online og fysiske), Facebook-netværk for højskolefolk samt andre digitale platforme som ffd.dk.
 
Dette vil også kunne ske i samspil med både elever, lærere og lokale aktører på den lokale højskole.