Udviklingsprojekt om seksuel dannelse

Formålet er at kunne realisere højskolens potentiale for at være rum for seksuel dannelse og mangfoldighed til gavn for elever, ansatte og den brede offentlighed.

I 2022 beskrives og etableres et større udviklingsprojekt om seksuel dannelse. Projektet vil blandt andet afdække, hvad højskolen som dannelsesrum særligt kan bidrage med i relation til seksuel dannelse.

På baggrund af det udvikles kurser, materialer og guidelines til højskolerne. Sideløbende igangsættes en kommunikationsindsats, der både internt og eksternt og i dialog med andre skoleformer udvikler viden og redskaber, der inviterer til fælles handling.