Rådgivning om seksuel dannelse

Formålet er at styrke FFD’s rådgivning og pædagogiske tilbud inden for feltet ’seksuel dannelse’ for derved at understøtte højskolernes arbejde for seksuel dannelse.

Sekretariatet udvikler forløb for og styrker rådgivningen til højskoler om seksuel dannelse og forebyggelse af seksuelle krænkelser. Med indsatsen for seksuel dannelse ønsker FFD at yde den bedst mulige pædagogiske, arbejdsretslige og juridiske vejledning og sparring i spørgsmål relateret hertil.

Derfor sammensættes en tværgående arbejdsgruppe, der sammen skal udvikle tilbud og besvare henvendelser fra højskolerne. Tilbuddene kan være udvikling af og afholdelse af kurser for både ledere og ansatte, der har elevkontakt, med blandt andet introduktion til viden og værktøjer tilpasset en højskolekontekst.