Udvikling af modul til HPU med global dannelse som omdrejningspunkt

Formålet er at udvikle et modul, der kan opkvalificere højskolelærere og styrke højskolernes globale dimension inden for studierejser, udenlandske elever, undervisning samt højskolernes internationale relationer.

Der søges puljemidler til at udvikle og tilbyde et ekstra modul til Højskolepædagogisk Uddannelse, som er organiseret som en studierejse til - og i samarbejde med - en eller flere højskoler i Europa.

Modulet udvikles i første omgang som et tilbud til tidligere HPU-elever. Ambitionen er, at modulet bliver en integreret del af HPU-pakken.