Summit i 2024

Formålet er at tilvejebringe midler til at afholde et internationalt topmøde i 2024.

Med det formål at sikre den fortsatte progression i arbejdet med den globale højskolebevægelse og arbejde videre med det fundament, der blev lagt til International Folk High School Summit i 2019, vil vi undersøge forskellige finansieringsmidler for et nyt summit i 2024.

Ambitionen er et globalt højskole-summit hvert 5. år. Der arbejdes ud fra det koncept, der blev lavet i 2019.