Globalt arbejdsfællesskab mellem højskoler

Formålet er at styrke højskolebevægelsen globalt via faglig sparring og relationer mellem skoler og lærere. Vi skal etablere et arbejdsfællesskab mellem 22 højskoler globalt.

Højskolebevægelsen skal styrkes globalt ved at skabe forståelse og indsigt i globale udfordringer via faglig sparring og relationer mellem skoler og lærere.

Vi skal etablere et arbejdsfællesskab mellem 22 højskoler globalt. Lærere fra 11 danske og 11 udenlandske højskoler gennemgår samme kompetenceudviklingsforløb inden for global og bæredygtig dannelse samt aktionslæring.

Forløbet er online hen over efteråret 2021 og afsluttes med et fysisk seminar i 2022.