Folkemødet og Ungdommens Folkemøde

Formålet er at samarbejde med Folkemødet og Ungdommens Folkemøde om nye formater for medvirken. Corona-situationen gav anledning til at afprøve nye formater, som vi i den kommende tid gerne vil bygge videre på.

Højskolerne skal fortsat medvirke de steder, som viser, at demokratiet ikke kun er noget, der foregår på Christiansborg, men i lige så høj grad er det, der sker, når folk mødes og debatterer det, vi er fælles om, og det, der adskiller os. Den direkte dialog mellem folk og politikere og folk imellem er vigtig, og den udfolder sig blandt andet på Folkemødet og Ungdommens Folkemøde, UFM.

Vi har haft mange års succes på både UFM og Folkemødet på Bornholm – og vist at vi, med de unge ambassadører og et varieret program, kan tilbyde noget helt andet end alle andre. Corona-situationen tvang dog en anden dagsorden igennem, men den gav også anledning til at afprøve nye formater, som vi i den kommende tid gerne vil bygge videre på. 

Det gælder blandt andet opfindelsen af Højskolernes Folkemøde på Hjul - en foodtruck med lille scene - samt lokal forankring kombineret med bred livestreaming af events og et Folkemøde uden Folkekøkken. Samt medvirken til at arrangere og afvikle Folkehøringer i forhold til folkets bud på at styrke demokratiet.

Vi vil arbejde videre med det bedste fra de erfaringer og fortsat afprøve nye muligheder i samarbejdet med foreningerne bag de pågældende begivenheder.

Samtidig vil vi afsøge, om vi skal øge tilstedeværelsen på andre venues, for eksempel Naturmødet, Smukfest eller lave mindre pop-up-højskole -events under overskriften ”Højskole på nye steder”.