Talstærk, samarbejdende og tillidsskabende leder af Økonomi og Administration til Folkehøjskolernes Forening

Vil du lede en ny afdeling med en bred opgaveportefølje, dygtige medarbejdere og mange interessenter, og hvor du er ansvarlig for at sikre bæredygtig økonomi, et samarbejdende team samt et højt serviceniveau over for kollegaer, medlemmer og ledelse?

Du bliver en del af et engageret hus og en bevægelse med stærke traditioner og værdier, historiske rødder og stor aktuel betydning.

Folkehøjskolernes Forening arbejder for folkehøjskolernes idé og for at skabe gode og frie vilkår for skoleformen.

Sekretariatets opgave er at støtte skolerne i deres formål og virke både politisk, kompetence-, idé- og ressourcemæssigt, og leverer en bred vifte af ydelser, således, at Højskolen øger sit aftryk på samfundet.

For at det lykkes, kræver det bl.a. en bæredygtig økonomi og solide administrative løsninger. Det kan du komme til at stå i spidsen for som vores nye Leder af Økonomi og Administration.

Vi har brug for en ny lederkollega, som er god til at sætte rammer, som kan samarbejde, og som går forrest i at levere høj og sikker kvalitet i de økonomiske og administrative opgaver og dermed understøtter husets afdelinger og medlemmerne på allerbedste vis,

siger Generalsekretær Betina Egede Jensen.

En ledelsesopgave som kræver brede skuldre og et samarbejdende mind-set

Økonomi- og administrationsafdelingen er både rygrad og supportenhed for resten af organisationen. Opgaverne, som løses her, spænder vidt inden for økonomi, HR, IT, intern service, bestyrelses- og ledelsesbetjening samt administration.

Indtægterne består af medlemskontingenter, offentlige driftstilskud, projektmidler, forlagsvirksomhed mv., så der er brug for en erfaren leder til at håndtere kompleksiteten, bevare overblikket, udvikle nye redskaber til at styre økonomien og optimere processerne og ikke mindst til at samle og lede afdelingens kompetente medarbejdere.

Som Leder af Økonomi og Administration står du i spidsen for en afdeling med 5 fuldtidsmedarbejdere og 5 på deltid, herunder 2 studentermedhjælpere med fagligheder på de forskellige områder, som afdelingen beskæftiger sig med.

Du refererer til Folkehøjskolernes Forenings Generalsekretær og indgår i sekretariatets ledergruppe. Du skal således bidrage til både den strategiske og operationelle ledelse af organisationen – og af din afdeling.

Om dig

For at blive vores nye Leder af Økonomi og Administration skal du være en erfaren leder med en relevant uddannelsesmæssig baggrund og gerne have arbejdet i en sammenlignelig stilling.

Herudover lægger vi vægt på, at du bl.a.:

 • Er vant til at have det overordnede ansvar for økonomistyring i en organisation med kompleks økonomi og forskellige indtægtsstrømme.
 • Har gode erfaringer med at stå i spidsen for budgetprocesser, prognoser, opfølgning og regnskabserlæggelse.
 • Har arbejdet med data- og digitaliseringsprojekter ift. økonomi- og administrative opgaver/styring.
 • Er velbevandret i at udvikle og implementere processer og procedurer, som understøtter effektive arbejdsgange og serviceleverancer på økonomi- og administrationsområdet.
 • Har kendskab til foreningsdrift og lovgivningsmæssige rammer og regler ift. foreninger.
 • Har min. 5-8 års erfaring som personaleleder og er vant til at lede inden for økonomi, HR, bestyrelses- og ledelsesbetjening, intern service mv.
 • Forandringsledelse og vant til at arbejde med udvikling af dine medarbejdere.
 • Kan servicere og arbejde ud mod mange typer interessenter, fx medlemmer.

For at passe godt ind vores organisation og vores ønsker til en kommende kollega søger vi en leder, som vil trives i en stilling med både drifts- og udviklingsopgaver, og som: 

 • Er talstærk og har et godt overblik
 • Sætter tydelig retning og rammer
 • Har en høj arbejdskapacitet og trives med selv at udføre en del af opgaverne
 • Er rolig, robust og indgyder tryghed og tillid hos andre
 • Er samarbejdende og kommunikerer ligefremt
 • Har gehør for andres input og blik for andres idéer og potentialer
 • Er pragmatisk og løsningsorienteret

Bliv en del af Folkehøjskolernes Forening

Hvert år tager ca. 45.000 på et kortere eller længere højskoleophold på landets 70 højskoler. Højskolerne bygger på værdier som frihed, ansvarlighed, fællesskab, rummelighed, nysgerrighed, – og ønsket om at give det enkelte menneske mulighed for at indgå i fællesskaber med dannelsen for øje.

Folkehøjskolernes Forenings sekretariat er båret af stærke værdier, som flugter med højskolernes. Foreningen er ikke lønførende, men kan tilbyde et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab med daglig morgensang og et kollegaskab i særklasse, der danner rammen om en rummelig og udviklende arbejdsplads. 

Er jobbet noget for dig?

Så synes vi du skal læse mere om stillingen og vores forventninger til dig i den uddybende profil her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise (Mercuri Urval) på tlf. 2943 5048 eller Generalsekretær hos Folkehøjskolernes Forening, Betina Egede Jensen på bej@ffd.dk

Ansøgning

Motiveret ansøgning samt CV og andet relevant materiale uploades via søgefeltet øverst på siden her (Referencenummer: DK-09809)

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2023 kl. 9.00.

Der afholdes samtaler hhv. den 2. og 12. juni 2023. Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen, og der vil forekomme test mellem første og anden samtale.