Økonomiassistent til Grundtvigs Højskole

Grundtvigs Højskole søger økonomiassistent pr. 1/1 2024 eller hurtigst muligt. Ansøgningsfrist 15. november.

Om stillingen

Da vores nuværende medarbejder har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en økonomiassistent pr. 1/1 2024 eller hurtigst muligt.

Du kan se frem til en selvkørende hverdag, hvor vi har fokus på at lykkes som et team. Du bliver en del af et eksisterende team på syv: forstander, viceforstander, to PR-medarbejdere, to sekretærer og forretningsfører.

Stillingen er på 20 – 25 timer ugentligt og kan fordeles på 3 – 5 faste dage. Lønnen er efter kvalifikationer og statens takster lønramme 19 skalatrin 24 – 26. Du kommer til at referere til forretningsføreren. Der vil i fremtiden være mulighed for at få flere timer.

Som vores nye økonomimedarbejder skal du være omstillingsparat og struktureret og have lyst til at være en del af et team. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra eller kendskab til skoleverdenen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Bogføring af elektroniske leverandørfakturaer og finansbilag
  • Afregning af skolepenge elever
  • Afstemning på diverse projekter
  • Indberette B-indkomst
  • Deltage i månedsafstemninger samt årsafslutning
  • Diverse ad hoc-opgaver i teamet

Grundtvigs Højskole er Sjællands ældste, men har nyere og renoverede bygninger. Den ligger i en park i udkanten af Hillerød og har mellem 100-130 “årselever” og 35 dygtige og søde medarbejdere.

Skolens virksomhed består i perioden september til maj af ”lange kurser” af 2-8 måneders varighed med primært unge elever i aldersgruppen 18-25 år.

I perioden juni til august afholdes ugekurser med normalt et mere modent publikum. Dertil kommer i begrænset omfang udlejninger og kurser. Grundtvigs er et dynamisk sted med masser af engagement, debat, sang og latter.

For yderligere oplysninger om skolen se www.grundtvigs.dk eller kontakt forretningsfører Dorte Castenschiold via regnskab@grundtvigs.dk.

Ansøgning mrk. ”Økonomiassistent” bilagt dokumentation for relevant uddannelse, beskrivelse af tidligere arbejdsområder samt anbefalinger modtages senest 15. november 2023 på mail job@grundtvigs.dk. Mrk. Økonomiassistent.

Der afholdes samtaler løbende.