Litteraturlærer til Rødding Højskole

Rødding Højskole søger litteraturlærer med start 1. januar 2020.

Om stillingen

Rødding Højskole søger engageret og idérig litteraturlærer, som sammen med litteraturlærer Mette har lyst til at tegne højskolens litteraturprofil.

Ud over litteraturhovedfaget Litteratur & Horisont skal du kunne undervise i flere mindre sidefag. Både inden for det litterære felt og indenfor andre områder der du tænker kunne være interessante, og som du brænder for. 

Foruden din faglighed må du besidde glæden ved at undervise unge mennesker, og en gejst for højskolens centrale virke: at præsentere vores elever for horisontudvidende og eftertænksomhedsskabende oplevelser.

Vi har et positivt og konstruktivt arbejdsklima, og du bliver en del af et fagligt velfunderet og inspirerende lærerkollegium. 

At være højskolelærer er mere end et 8-16 job – det er en livsstil, hvor man er en betydningsfuld drivkraft i udviklingen af højskolens særegne læringsrum og samværsform.

For at blive en fuldt integreret del af højskolens miljø må du derfor være indstillet på at flytte til Rødding, og vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde en passende bolig.

Bopælstilknytningen er en ufravigelig del af stillingen. Der er tale om en trekvart fuldtidsstilling med mulighed for fuldtidsansættelse senere.

Ansøgning

Du er meget velkommen til at kontakte forstander Anja Rykind-Eriksen på mail anja@rhskole.dk eller på telefon 7484 2284, hvis du vil vide mere – eller ønsker at besøge os.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og beder dig give dit bud på litteraturprofilen på Rødding Højskole, hvilke sidefag du kunne tænke dig at undervise i, samt hvilke tanker du gør dig om højskolelærerlivet.

Ansøgningen bedes sendt pr. mail til ovennævnte adresse og skal være os i hænde senest d. 22. oktober 2019 kl. 12.00.

Samtaler vil blive afholdt i uge 44.

Læs mere