Højskolelærer med kernefaglighed inden for musical til Højskolen Snoghøj

Om stillingen

Fra 1. januar 2024 søger vi en ny kollega, der skal stå for skolens musicallinje, undervise i valgfag og tage del i det pædagogiske samvær.

Vi er en højskole, der arbejder med kunst i bred forstand, men vi har især en stærk position inden for musical og teater, som vi ønsker at beholde, konsolidere og udvikle.

Vi søger dig, der:  

  • Har en professionel uddannelse inden for musical og/eller tilsvarende erfaring
  • Har erfaring fra scenen og selv ved, hvad det vil sige at ”stå der”
  • Har erfaring med undervisning og/eller instruktion, pædagogisk sans og mod på at lære at være en kompetent højskolelærer
  • Er bredt funderet inden for musicalens discipliner, herunder sang, dans og drama, og kan indstudere kor mv. ved hjælp af brugsklaver
  • Er selvstændig og selvledende i forhold til den daglige undervisning, forberedelse og koordinering
  • Evner at facilitere en skabende proces, der også inkluderer kompetencer inden for entreprenørskab, projektledelse, personlig ledelse og gruppedynamik, når vi sætter mindre og større projekter op
  • Har lyst til at indgå i højskolelivets mange facetter der involverer aftenvagter, weekendvagter, studierejser mv.
  • Har lyst at indgå i en kollegaflok, hvor der sjældent er langt til grin
  • Måske har lyst til at bo i skolens lejlighed på 90 kvm. med udsigt over Lillebælt

Det magiske ”hvis”

Vi tilbyder en bred vifte af valgfag. Hvis du derfor, ud over ovenstående, kan byde ind på lys, lyd, sang, klaver, studieteknik, videoredigering, skrivekunst, billedkunst, retorik, kajak, yoga eller noget helt andet, så fortæl os endelig om det!

Stillingen er berammet til mellem 70 og 80%. Men alt efter hvor meget du byder ind på, kan 100% komme på tale. En årsnorm på er 1650 timer fratrukket ferie- og helligdage. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til BEK nr. 140 af 10.02.2016.

Ansøgningsfristen er fredag den 27. oktober kl. 12. Ansøgningen sendes til kim@snoghoj.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til skolens forstander Kim Røge på telefon +45 22 62 09 11.