Forstander til Idrætshøjskolen Aarhus

Som forstander på Idrætshøjskolen Aarhus har du det overordnede ansvar for højskolens daglige drift. Du skal være med til den fortsatte udvikling af højskolen og kommer til at stå i spidsen for en skole med stor elevtilstrømning, dygtige medarbejdere og engagerede lærere. En skole båret af idræt, musik og fællesskab, og hvor de centrale værdier er:

Hjemlighed, nærvær, respekt, holdånd og engagement

På Idrætshøjskolen Aarhus har vi ca. 70 medarbejdere, hvoraf de 30 er fastansatte. Skolen har plads til 152 elever, og med en fyldt skole er fagudbuddet stort. Ud over de mange idrætsfag udbyder skolen også fysiske fag, valgfag og højskolefag, hvor der generelt er et stort fokus på musikken.

Vi ønsker en ny leder, der møder eleverne respektfuldt og sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø for de ansatte. En leder, der både kan lede og træffe beslutninger og kan dele sit ansvar med medarbejderne samt medvirke til at nye og innovative tanker og ideer blomstrer.

Vi forventer, at du har kendskab til højskoler og har erfaring med undervisning og ledelse. Vi regner også med, at du har erfaring med ledelse af pædagogisk personale og indsigt i idrætsorganisatorisk arbejde. Desuden forventer vi, at du er god til at skabe relationer og fremstår som en forstander, der er tilgængelig og værdsætter relationer til elever, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vores nuværende forstander har efter aftale ønsket at overgå til andre arbejdsopgaver, som aftales med den nye forstander. Denne aftale løber frem til marts 2024.

Idrætshøjskolen Aarhus er en godkendt folkehøjskole i den nordlige del af Aarhus, grundlagt tilbage i 1970, der jævnfør lov om folkehøjskoler tilbyder undervisning og samvær med et hovedsigte, som omhandler livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Du vil blive aflønnet i henhold til ansættelsesvilkår for forstandere ved folkehøjskoler, og skolen stiller forstanderbolig til rådighed.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til forstander@ihaarhus.dk og skal være os i hænde senest mandag den 22. august kl. 12.00.

Første samtale afholdes d. 12/9
Anden samtale afholdes d. 22/9

Hvis du vil høre mere om stillingen og har lyst til at besøge højskolen, skal du være velkommen til at kontakte:

Bestyrelsesformand Lene Christiansen på tlf. 21 75 86 46

Bestyrelsesnæstformand Thomas Pallesen på tlf. 20 37 39 32