Forretningsfører til Nordfyns Højskole

Nordfyns Højskole søger en forretningsfører med tiltrædelse d. 1. januar 2024. Ansøgningsfrist 16. november.

Om stillingen

Som forretningsfører skal du sikre skolens ledelse viden om den økonomiske og administrative drift på skolen. Vi har ugentlige møder med drøftelser, sparring og planlægning.

Arbejdsopgaver

Din primære opgave er at medvirke til, at skolen har en sund og stabil økonomi.

Du skal have stort overblik og skal kunne sætte dig ind i lovgivning, bekendtgørelser og regler – både generelle og specifikt på højskoleområdet – for alt fra tilskudsgrundlag og elevøkonomi til løn og ansættelse.

Du får ansvaret for udarbejdelse af budgetter, opfølgning på disse og årsregnskab i samarbejde med skolens revisor. Du er ligeledes ansvarlig for bogføring, elevstyring, indberetning til myndigheder samt løn og honorarer.

Vi har et fleksibelt arbejdsklima på kontoret, hvor man hjælper hinanden i perioder med travlhed, og det ønsker vi at fortsætte.

Dine kvalifikationer:

Du har en solid og bred regnskabsmæssig baggrund.  

Du har økonomisk overblik og praktisk administrativ erfaring.

Du er lærenem og nysgerrig på at undersøge nye muligheder.

Om os

På højskolen kan du forvente et dynamisk og behageligt samarbejdsklima, og du vil møde en masse unge, energiske mennesker.

Du skal have lyst til at være en del af et levende miljø, hvor du også deltager i nogle af skolens arrangementer og giver en hånd med i det praktiske arbejde, hvis det er nødvendigt.

Du kommer til at spille en helt central rolle på højskolen, hvor du både skal arbejde selvstændigt og samtidig være holdspiller.

Nordfyns Højskole er en bred almen højskole. Skolen er en selvejende institution med ca. 70 årselever. Skolen har ca. 25 ansatte.

Højskolen har lange kurser fra primo august til ultimo juni, som er fordelt på et efterårs- og et forårskursus med primært unge mellem 18 og 25 år.

Om sommeren afholdes udelukkende ugekurser, ligesom der er ugekurser fordelt over året parallelt med de lange kurser.  

Vi tilbyder

Løn efter erfaring og kvalifikationer. Et arbejdssted med høj fleksibilitet og Work-Life balance. Relevante uddannelser og kurser

Send dit CV og en ansøgning senest den 16. november 2023. Vi indkalder løbende til samtaler. Ansøgningen sendes til job@nordfyns.nu. Skriv "forretningsfører" i emnefeltet.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte forstander Babak Fadavi Kornerup på babak@nordfyns.nu.