Tillidsvækkende, troværdig og relationsstærk leder af Rådgivning og Pædagogisk Vejledning

Kan du samle en afdeling med dygtige eksperter, komplekse opgaver og mange interessenter, hvor dit hovedansvar er at sikre, at afdelingen leverer den bedst mulige rådgivning og service til folkehøjskolernes ledere og medarbejdere?

Bliv leder af en afdeling, som er hjertet i organisationen

Folkehøjskolernes Forening arbejder for folkehøjskolernes idé, og for at skabe gode og frie vilkår for skoleformen. Sekretariatets opgave er at understøtte dette via konkrete aktiviteter og politisk interessevaretagelse. Afdelingen for Rådgivning og Pædagogisk Vejledning har en helt særlig betydning for de aktiviteter, der vedrører rådgivning af højskoler og personlige medlemmer af foreningen. 

 “Afdelingen er en meget central del af sekretariatets arbejde. Rådgivningen ved, hvad der er på spil hos den enkelte skole, og en vidende og kompetent rådgivning er afgørende for medlemmerne. Afdelingen er helt nede i maskinrummet. Samtidig er der styr på de overordnede rammer og lovgivningen i kobling med den ideologiske kerne, som gør folkehøjskolerne til noget særligt. Det skal vores kommende leder af Rådgivning og Pædagogisk Vejledning være fuldstændig velbevandret i for at lykkes”, 
siger Generalsekretær Betina Egede Jensen.

En ledelsesopgave, hvor du skal kunne rumme det komplekse og have fingrene i materien

Afdelingen for Rådgivning og Pædagogisk Vejledning spiller en afgørende rolle for højskolernes succes og virke. Som ny leder vil du derfor træde ind i en afdeling, hvor medarbejderne er højt respekterede af højskolerne, og en rådgivningsfunktion som får stor opbakning i højskolemiljøet. Opgaverne spænder bredt inden for bl.a. rådgivning af skoledrift, økonomi, administration, jura, lovgivning samt pædagogisk udvikling og kursusaktiviteter.  Et konkret eksempel er fx rådgivning om indholdsplaner på kurser, så de opfylder de krav der er, for at kunne opnå tilskud.

Afdelingen er for nylig blevet etableret ved, at to enheder er slået sammen. Derfor er det centralt, at den nye leder kan overskue både kompleksiteten og det helt naturlige potentiale der findes, og som kan forøge værdien for skolerne.

Som leder for Rådgivning og Pædagogisk Vejledning vil du have ansvaret for en afdeling med 5 fuldtidsansatte og 1 studentermedhjælper, og skal forvente selv at indgå i afdelingens arbejde med især med rådgivningsydelser, databearbejdning, formidling, kursusvirksomhed samt leverancer til den politiske interessevaretagelse og bestyrelsen i samarbejde med generalsekretæren. Du refererer til Folkehøjskolernes Forenings Generalsekretær, og indgår i sekretariatets ledergruppe. Du skal således bidrage til den både strategiske og operationelle ledelse af organisationen – og af din afdeling.

Vores nye leder har erfaring med skoleformen og er troværdig og relationsstærk

For at blive vores nye leder af Rådgivning og Pædagogisk Vejledning ser vi gerne, at du har indgående erfaring med (høj)skoleformen, miljøet og konkret viden om skoledrift. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du skal have en vis erfaring med personaleledelse og med at formidle og være på. Vi lægger således vægt på, at du bl.a.:

 • Har erfaring med at drifte en (høj)skole, og har indgående kendskab til økonomiske, juridiske og politiske rammevilkår og forhold
 • Har arbejdet konkret med regler for skoler, undervisnings- og kursuskrav, tilskudsregler ol.
 • Har en ideologisk og pædagogisk forståelse af højskolebevægelsen og kan koble lovgivning dertil
 • Har erfaring med at stå på ølkassen og med at formidle/undervise større grupper af kompetente mennesker
 • Har prøvet at omdanne samfundstendenser til konkrete serviceydelser eller koncepter, som kan bruges i en skolemæssig sammenhæng
 • Har min. 5 års erfaring som leder og erfaringer med strategisk ledelse
 • Er vant til at arbejde med data og viden og omdanne det til ledelsesredsskaber/informationer
 • Har arbejdet med foreninger/bestyrelser især omkring vedtægter og formalia

Vores ønsker til vores kommende kollega er en leder, som vil trives med vores værdier, og som:

 • Har et godt blik for foreningens helhed, for hvor du vil hen, og sætter en retning, der er nem at følge
 • Er analytisk stærk, og kan formidle og kommunikere engageret
 • Er forandringsorienteret, og ser flere muligheder end begrænsninger
 • Er udadvendt, netværkende og skaber og trives i relationer
 • Hviler i sig selv og giver plads til og understøtter, at andre kommer i spil
 • Er tillidsvækkende og troværdig
 • Lytter, er fleksibel og kan navigere i miljøer med forskellige syn og perspektiver
 • Har god situationsfornemmelse og politisk forståelse
 • Samarbejder, er rummelig og fleksibel
 • Har en stor arbejdskapacitet og trives med at være spillende træner

Bliv en del af Folkehøjskolernes Forening

Hvert år tager ca. 45.000 på et kortere eller længere højskoleophold på landets 70 højskoler. Højskolerne bygger på værdier som frihed, ansvarlighed, fællesskab, rummelighed, nysgerrighed  og ønsket om at give det enkelte menneske mulighed for at indgå i fællesskaber med dannelsen for øje.

Folkehøjskolernes Forenings sekretariat er båret af stærke værdier, som flugter med højskolernes. Foreningen er ikke lønførende, men kan tilbyde et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab med daglig morgensang og et kollegaskab i særklasse, der danner rammen om en rummelig og udviklende arbejdsplads. 

Er jobbet noget for dig?

Så synes vi, at du skal læse mere om stillingen og vores forventninger til dig i den uddybende profil her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise (Mercuri Urval) på tlf. 2943 5048 eller Generalsekretær hos Folkehøjskolernes Forening, Betina Egede Jensen på bej@ffd.dk

Ansøgning

Motiveret ansøgning samt CV og andet relevant materiale uploades via søgefeltet øverst på siden her (Referencenummer: DK-09810)

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2023 kl. 9.00.

Der afholdes samtaler hhv. den 19. juni. og den 27. juni 2023. Mercuri Urval deltager i rekrutterings­processen, og der vil forekomme test mellem første og anden samtale.